По план върви проектът за трансграничен път Турну Мъгуреле – Никопол

24.10.2013 10:31

24.10.nikopol

Достигнатият етап на изпълнение на общински път Дебово – Никопол – Въбел и Дебово –Никопол – Eвлогиево и напредъка при изпълнението на проект ”Развитие на пътната инфраструктура за ефективна икономика – трансграничен път Турну Мъгуреле – Никопол”, изпълняван по Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния–България” 2007 – 2013 г., бе темата на работната среща, състояла се в Община Никопол между представителите на партньорите от двата крайдунавски града. В състава на румънската делегация участваха зам.-кметът на града Флорентин Кристя, Родика Ровенца – директор на дирекция, Андриан Нистор – проектант, Йоана Бобирла – консултант и членове на екипа, проектанти и консултанти.
Срещата бе открита и ръководена от Любомир Мачев – зам.-кмет на Община Никопол. От българска страна в нея взеха участие Валентин Трифонов – координатор по проекта, членове на екипа и представители на фирмата-изпълнител. Отчетено бе, че към настоящия момент няма разминаване във времевия график и рехабилитацията на общинските пътища в Турну Мъгуреле е изпълнена на 40%, а в община Никопол – на 75%. Набелязани бяха мерки за работа до приключването на проекта и обсъдени бъдещи планове за сътрудничество между двете общини през следващия програмен период 2014-2020 г. Гостите от Румъния посетиха пътните отсечки и селищата Въбел и Евлогиево. Резултатите от изпълнението на проектните дейности в тези населени места имат най-непосредствено отражение за подобряването на условията за транспорт и качеството на живот на местното население.

Текст и снимка: Пресцентър на Община Никопол

#тагове:

НАЙ-НОВИ: