Модерна учебна база за учениците от Професинална гимназия „Г. С. Раковски”

22.10.2013 17:15

Днес в Професионална гимназия по подемна строителна и транспортна техника „Г. С. Раковски” – Плевен бе даден официален старт за реализиране на дейностите по проект „Модерна учелна среда за по-успешна реализация, по Националната програма на МОН „Модернизиране на системата на професионалното образование” с откриване на лаборатория за диагностика и техническо обслужване на транспортна техника.

baza
На откриването присъстваха Йонита Иванова – началник отдел „Образование и култура” в община Плевен, Цветанка Тончева-старши експерт професионално образование в РИО – Плевен, инж.Венцислав Недялков – управител на партниращата стопанска организация „Строителна механизация“ ЕООД – Плевен, Пеньо Пенев – управител на фирма Офис Идея” ООД – София – доставчик на оборудването по проекта и на работното облекло на учениците и инж.Стефчо Стоянов – бивш директор на професионалната гимназия.
Директорът на гимназията Соня Йорданова запозна гостите с целите на проекта, чрез които се осигурява усъвършенстване на придобитите професионални компетентности на учениците и подобряване качеството на професионалното образование и обучение. Тя изказа благодарност на екипа по проекта за усилената работа и на фирмите партньори по проекта и подчерта, че изграждането на лабораторията по диагностика и техническо обслужване на транспортна техника е станало възможно с активната подкрепа на инж. Венцислав Недялков – управител на фирма „Строителна механизация“ ЕООД – Плевен, осигурила съфинансирането на дейностите по проекта.
По време на откриването присъстващите наблюдаваха практическа работа на учениците в лабораторията за диагностика и техническо обслужване на транспортна техника за демонстрация на възможностите на придобитото оборудване.
С новоизградената лаборатория за диагностика и техническо обслужване на транспортна техника по проект „Модерна учебна среда за по-успешна реализация” в професионалната гимназия се създава модерна учебна среда, осигурява се практическо обучение на учениците по учебна и производствена практика в условия близки до реалната работна среда и се създават необходимите условия за повишаване конкурентноспособността им на пазара на труда.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: