Интермес

Три общини създават нови туристически дестинации близо до Плевен

06.10.2013 8:15

pressa

Три съседни общини – Луковит, Ябланица и Червен бряг ще разработят през следващите 2 години по проект нова и атрактивна туристическа дестинация. Това стана ясно на пресконференция в петък в административната сграда на община Луковит, където официално бе представен проекта „Магията на долината на Панега”. Той е по оперативна програма „Регионално развитие” и е на стойност 460 122, 60 лв.

pressa1
Целта е създаването и развитието на единен регионален туристически продукт, основаващ се на общите природни, географки, културни и социално-икономически ресурси на трите общини. Планирано е разработването на нови маршрути и туристически пакети, участие в туристически борси и изложения, изработване на Програма за развитие на туризма в района и План за изпълнението й до 2020г.

iskar
Туристическите маршрути ще следват поречието на река Златна Панега, вливащите се в нея притоци, както и връзката с реките Вит и Искър. Ще бъдат включени и малко известни до момента места в региона.

proekt2
Първият маршрут обхваща целия регион на община Ябланица, като продължава по поречието на Златна Панега до землището на Луковит. Вторият маршрут минава през община Червен бряг по поречието на Златна Панега и е насочен към района на Луковит. Третият преминава през землището на Луковитска община и свързва в едно цяло останалите два маршрута.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: