Засилено полицейско присъствие в първия учебен ден!

15.09.2013 9:02

От 16 до 30 септември на територията на област Плевен ще се проведе традиционната акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!” По време на първия учебен ден от ОДМВР-Плевен ще бъде осигурено засилено полицейско присъствие в районите на учебните заведения и местата с повишен риск за настъпване на пътни инциденти с деца и ученици. Целта на присъствието е да не се допусне неправилно спиране и паркиране на МПС, движението с непозволени скорости, неправилно и опасно движение в районите на входовете на училищата, на пешеходни пътеки и местата за преминаване на пешеходци.

polic2
Служители от ОД на МВР – Плевен са извършили
охранителни обследвания в училищата и детските градини
в областта съвместно с представители на ОУПБЗН – Плевен и РИО – Плевен. В хода на охранителните обследвания и проверки особено внимание е обърнато на наличието на физическа охрана и осъществяване на пропускателен режим в сградите; наличие на сигнално – охранителна техника и изградено видеонаблюдение в сградите на учебните заведения; състояние на охранителното осветление в прилежащите територии и в сградите на самите учебните и детски заведения; целостта на оградните съоръжения на училищата и детски градини. Извършени са проверки относно
състоянието на преградните парапети
на границата между училищните входове и пътното платно; ограничаване достъпа на МПС в дворовете на учебните и детски заведения; наличие на пътна сигнализация, предупредителни пътни знаци “Внимание деца” и хоризонтална маркировка върху пътното платно; състоянието на хоризонталните препятствия на пътното платно за ограничаване скоростта по улиците в непосредствена близост до училищата и детски градини. За направените констатации са изготвени сигнални писма до кметовете на общини.

polic1
Проведени са работни срещи с ръководителите на учебните заведения и представителите на частни охранителни фирми и звена за самоохрана, осъществяващи дейност в учебните и детски заведения, на които са набелязани мерки за организация и осъществяване на
надеждна охрана и пропускателен режим
за регламентиран допуск и контрол на пребиваването на лица, превозни средства, товари и багажи в сградите и прилежащата територия на образователните институции. Съвместно с ръководствата на учебните заведения и представители на охранителните фирми, непосредствено преди откриването на първия учебния ден са извършени проверки на учебните заведения и прилежащите им територии.
В периода преди началото на новата учебна 2013/2014 г. са извършени проверки в всички питейни, увеселителни заведения и интернет зали, относно спазването на изискванията за пребиваване на малолетни и непълнолетни.

polic4

През първия учебен ден
униформени служители на “Пътна полиция”, съгласувано с РИО – Плевен, ще запознават по подходящ начин присъстващите на тържествата за откриване на новата учебна година родители и педагози с риска за ПТП с деца и ще отправят съответни препоръки. Ще се насочи вниманието към рисковите пешеходни преходи, кръстовища, участъци и спирки на масовия градски транспорт и ще се препоръчат на родителите безопасни маршрути за отиване и връщане на децата от училище. Необходимо е родителите да изберат най-безопасен маршрут за децата от началния курс до училище и осъществяват ежедневно надзор и съпровождането им в началото на учебната година.

Акцент в дейността на пътните полицаи
през новата учебна 2013/2014 година ще бъде управлението на МПС след употреба на алкохол; управлението на МПС от неправоспособни лица (в т.ч. деца и юноши); ползването на пасивните средства за защита (предпазни колани и каски) от водачи и пътници (ползването на детски седалки); управлението на МПС със скорости, превишаващи максимално допустимите в районите на детските и учебните заведения; техническа изправност на автомобилите и редовност на документите им; нарушения на пътните правила като навлизане в лентата за насрещно движение; рисково изпреварване; отнемането на предимство на пешеходци, пресичащи на пешеходна пътека; отнемането на предимство от завиващи МПС на кръстовище, използването на улицата за игра и гонитба с велосипеди, обучение на децата и учениците за безопасно поведение на пътя. До края на месец септември съвместно с Регионалния инспекторат по образование – Плевен ще се изготвят графици за изнасяне на 10-минутни беседи пред учениците от началните класове от униформени служители на “Пътна полиция”.
По информация от Пресцентър на МВР Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: