Военно министерство събаря 158 сгради, една трета от тях са в Плевенско

13.09.2013 13:02

Армията търси фирми, които да разрушат 158 сгради, които са с отпаднала необходимост за войската ни. Това са стари казарми, складове и помещения във войскови райони. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 4 млн. лв. без ДДС и е за рамково споразумение за срок от 48 месеца. Обществената поръчка е пусната на 9 септември, а документи ще могат да бъдат подавани до 21 октомври.
От обявлението става ясно, че нарочените за събаряне сгради са опасни и може да се стигне до авария или инцидент, който да застраши живота и здравето на хората. Реално тези войскови райони се охраняват отдавна от частни фирми.
Прави впечатление, че близо една трета от тях се намират на територията на Плевенска област. В Плевен 5 от сградите се намират в складовия район на ул. “Георги Кочев” 173, а 3 – в казармения район на ул. “Ген. Владимир Вазов” 2. В Долна Митрополия. 4 от тях са в казармения район и още 11 на територията на общинския център. Масовото събаряне няма да подмине и Каменец, където със земята ще бъдат изравнени общо 18 постройки. Също така, 1 военна сграда ще бъде разрушена в Тученица. Тя се намира в складовия район в местността “Барата”.

shzo

Припомняме, че през февруари тази година местните парламентаристи в Плевен гласуваха Община Плевен да поиска от държавата имот с площ 68.4 дка от бившата ШЗО, в който са разположени три сгради с обща площ 10 213 кв.м, Тази част от терена на бившата Школа за запасни офицери поради концентрация на предоставяни публични услуги попада в обхвата на зоната с публични функции с висока обществена значимост в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.
Обектът е определен за привлекателен за извършване на инвестиционна интервенция, от което се очаква придобиването на значими обществени ползи.
Местният парламент възложи на кмета на Плевен да изготви предложение до Министерския съвет чрез областния управител на Плевен за безвъзмездно прехвърляне в собственост на община Плевен на имота заедно със застроените в него три учебни корпуса на ул. „Генерал Владимир Вазов“ №2. Сградите са съответно със застроена площ 3399 кв.м – на корпус №1, 3405 кв.м – на корпус №2, и 3409 кв.м – на корпус №3.
Отговор до този момент – никакъв. Нищо, че се смениха 2 правителства…

Подробен коментар по темата очаквайте в Плевен за Плевен.

снимка – интернет

#тагове:

НАЙ-НОВИ: