Стартира кампанията „Първите седем години на България в Европейския съюз”

06.09.2013 7:04

С открита приемна в гр.Тръстеник ОИЦ – Плевен даде страт на допитването до гражданите в областта. През месец септември в цялата страна се провежда поредица открити приемни. Инициативата е на Централния информационен и координационен офис (ЦИКО), дирекция „Информация и системи за управление средствата от ЕС“ в администрацията на Министерски съвет.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Кампанията се провежда в сътрудничество с мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България и преминава под мотото „Първите седем години на България в Европейския съюз“. Тя цели да отчете степента на запознатост на гражданите с приноса на ЕС в страната.

Откритите приемни, които ще проведе ОИЦ – Плевен до края на септември, са със следния времеви график:

• 04.09.2013 г., 11:00 до 14:00 часа на централния площад в гр. Тръстеник, община Долна Митрополия;
• 09-13.09.2013 г. от 10:00 до 15:00 часа в градската градина на гр. Плевен;
• 12.09.2013 г. от 11:00 до 14:00 часа на централния площад в гр. Гулянци.
• 16.09.2013 г., 10:00 до 14:00 часа в Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков“ и Гимназия с преподаване на чужди езици в гр. Плевен;

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На срещата в Тръстеник бяха представени отворени процедури по Оперативните програми и акценти от новия програмен период. Участниците бяха запознати с двете национални инициативи, които стартираха през м. юли и се провеждат под егидата на заместник – министър председател и министър на правосъдието Зинаида Златанова – кампанията „Научени уроци“ и конкурс за лого и слоган на Оперативните програми 2014 – 2020. До момента в ОИЦ – Плевен са получени приблизително 85 анкетни карти от бенефициенти на територята на областта. Проучването продължава до 15 септември.
Участниците в информационната среща получиха материали за ЕС, обширна информация за приключващия програмен период, както и поуките от реализирането на Оперативните програми до момента. В състоялата се дискусия те разказаха за идеите, за които се надяват да намерят финансиране през следващия програмен период. Кметът на града Васко Петков сподели успехите на Тръстеник в усвояването на средства от еврофондовете. Гражданите на Тръстеник са бенефициенти и преки ползватели на резултатите от проект „Декада на културата и изкуството в гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“, реализиран по ОП “Регионално развитие“; на проектите „Достоен и независим живот за социално изключени граждани от община Долна Митрополия“, „Социалните асистенти – помощници за независим живот на възрастни граждани от община Долна митрополия“ и „Повишаване качеството на живот на възрастните хора в неравностойно положение от община Долна Митрополия“ по ОП “Развитие на човешките ресурси. В процес на реализация е мащабен проект „Воден цикъл“ по ОП “Околна среда“, съвместен проект на община Долна Митрополия и община Плевен за изграждане на пречиствателна станция и нова водопроводна мрежа за питейни и отпадни води.
Откритата приемна премина при засилен интерес и висока посещаемост от страна на гражданите. Много жители на Тръстеник използваха възможността лично да изразят мнението си в допитването и дадоха своя отговор на въпроса чрез гласуване с “Да“ или “Не“.
Партньор при организирането на изнесената приемна беше библиотеката на Народно читалище „Неофит Рилски – 1872“ гр.Тръстеник, която е част от Програмата „Глоб@лни библиотеки“. В нейния фонд останаха на разположение на посетителите информационни материали, предоставени от ОИЦ – Плевен във връзка с добри практики от областта, както и допълнителни материали от Европейската комисия.

Информация и снимки – ОИЦ Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: