Кметът ще трябва да каже за обществените поръчки, фирмите-изпълнители и подизпълнителите им

21.08.2013 18:55

firma2

В отговор на мое питане през месец юли 2013г. получих от Вас писмена информация относно броя и вида на обществените поръчки, проведени от Община Плевен за времето от 1 януари 2012-та до 15-ти юли 2013-та, както и относно имената на фирмите, спечелили тези поръчки. Това пише в новото питане на съветник Спартански до кмета на община Плевен – проф. Стойков. То е на основание чл.70,ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015г.

firma1
Каква е стойността на всяка една от обществените поръчки, проведени пред горепосочения период? Кои са фирмите-подизпълнителки , ангажирани от спечелилите фирми по всяка една от проведените процедури за избор на фирми за възлагане на обществени поръчки? И още: Ако за периода 15.07.2013г.-20.08.2013г. има проведени нови процедури,свързани с възлагане на обществени поръчки,кои са спечелилите фирми и на каква стойност е всяка от съответните обществени поръчки? Това са трите нови въпроси, на които съветник Спартански очаква отговор от кмета Стойков.

снимки – архив Плевен за Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: