Санкции за всеки пункт, приел метални отпадъци от изгорени гуми

06.08.2013 11:54

Minolta DSC

РИОСВ- Плевен напомня, че металните оплетки, получени в резултат на изгарянето на излезли от употреба гуми, не са отпадъци от черни и цветни метали с битов характер. Поради тази причина те не могат да бъдат предавани в пунктове за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и да бъдат вписвани в декларациите за произход като собствени отпадъци от черни и цветни метали с битов характер.
РИОСВ- Плевен е изпратила писма до всички пунктове за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали с предписание да не се приемат металните отпадъци от горенето на гумите.
При констатиране на нарушения ще се налагат санкции в размер от 5 000 до 20 000 лева.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: