Вземи ваучер и гледай с декодер цифрова телевизия!

03.08.2013 8:24

tivi2

Започна раздаването на ваучери за декодери за ефирна цифрова телевизия. Такива могат да получат лица, които през миналата година са имали целева помощ за отопление. Пунктът е в сградата на Централна поща и работи от 8 до 12 ч. и от 13 до 16 ч., до 5 септември.
Самите декодери могат да бъдат получени срещу представен ваучер в магазин “Техномаркет”.

tivi1
За раздаването на ваучерите е изготвен специален график, като за Плевен за лицата с първи имена от буква от А до Д ваучери се раздават на 1, 2 и 5 август, с буква от Е до М – на 6, 7 и 8 август, а с буква от Н до Я – на 9, 12 и 13 август.
За населените места в областта графикът е следният: за Славяново, Гривица, Коиловци и Върбица – 14, 15 и 16 август; за Буковлък – 19, 20, 21 и 22 август; за Дисевица, Бръшляница, Мечка, Опанец и Пелишат – 23, 26 и 27 август; за Николаево, Ясен, Бохот, Брестовец, Ралево и Радишево – 28, 29 и 30 август, а за Търнене, Горталово, Беглеж, Ласкар, Къшин, Къртожабене, Тученица и Тодорово – 2, 3, 4 и 5 септември.
Лицата от Плевен и кметствата в общината, които не са получили ваучери по определения график, ще могат да си ги получат от 9 до 30 септември.
Правоимащите лица или упълномощено от тях лице попълват декларация по образец, като декларират дали притежаваният от тях телевизор има или няма възможност за приемане на цифрова телевизия. Упълнмощените лица предоставят и копие от пълномощното.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: