Отчитат извънредно тока! Получаваме фактури с две стойности!

31.07.2013 12:36

chez

„ЧЕЗ Разпределение България“АД започва извънредно отчитане на електромерите. Това става в изпълнение на решението на ДКЕВР за въвеждане на нова цена на ел-енергията от 1 август тази година.
Графикът на извънредния отчет ще бъде публикуван на сайта на дружеството www.cez-rp.bg, а гражданите ще могат да получават информация в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ и на телефон 0700 10 010, информират от дружектвото.
С цел да се обезпечи бързото и качествено отчитане на електромерите, компанията е ангажирала допълнително 356 служители. Всички отчетници и служители в колцентъра на ЧЕЗ ще работят с удължено работно време, както и в почивните дни.
Поради физическата невъзможност всички електромери да бъдат отчетени в един и същи ден, месечните сметки на клиентите ще бъдат преизчислени към датата на въвеждане на новите цени. Фактурите ще съдържат две стойности за използваната електроенергия – по стари и по нови цени.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: