Плевен е сред областите с най-много регистрирани престъпления през шестмесечието

21.07.2013 7:26

m1

Стартира интерактивна карта на престъпността, която дава възможност за по-рационално планиране и организиране на патрулно-постовата дейност и за осъществяване на необходимия контрол на нарядите на МВР.
Изработени са критериите и показателите за резултатност и оценка на оперативно-издирвателната, охранителната дейност и дейността по разследването за СДВР и областните дирекции на МВР.
Интерактивната карта е изготвена на базата на регистрираната престъпност за първото шестмесечие на тази година.Тя систематизира цялата информация по видове престъпления, определя местата с концентрация на престъпна дейност, разграничава времевите зони, в които се изменя динамиката на престъпността. Картата „отваря“ възможност за рационално планиране и организиране на патрулно-постовата дейност, за гъвкаво управление на нарядите и ефективното им инструктиране. Тази карта не е статична и ще се променя ежемесечно в зависимост от картината на престъпността. Именно затова тя се явява важен инструмент за ефективно противодействие на престъпността и нарушенията на обществения ред.
Данните на картата показват, че на територията на област Плевен са регистрирани за първото шестмесечие на годината 3659 престъпления. Преди нас в тази не дотам престижна класация са само София, Варна, Бургас и Пловдив. Според друга таблица, показваща брой регистрирани престъпления спрямо броя на населението на дадена област, отнесено към 100 хиляди души население, област Плевен отново е в челната класация, след Видин, Бургас и Варна.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: