4 питания към кмета на Общината е подготвил съветник Спартански

19.07.2013 17:40

pitane

4 питания към кмета на Общината Димитър Стойков е подготвил за юлсаката сесия на местния парламент общинският съветник Георг Спартански. Първото от тях е свързано с правното основание, възоснова на което градоначалникът разреши ползването на части от публична общинска собственост, каквато е централният градски площад в Плевен, за предизборните нужди на партия”ГЕРБ”? Какво е правното основание, въз основа на което сте определил наемна цена от общо 50 лева за ползването на значителна част от площада за предизборни цели в продължение на 3 дни, включваща и консумираната в този период ел-енергия за озвучаване и осветление на предизборното мероприятие, пита оше съветникът от БНД Обединена десница.
На какво правно основание сте допуснал в недвижим имот, собственост на Община Плевен, каквато безспорно е Автогара-Плевен, да се разполагат предизборни агитационни плакати на партия”ГЕРБ”? На какво правно основание сте допуснал ползването на автомобили на Социален патронаж-Плевен за предизборни мероприятия на партия”ГЕРБ” – разнасяне на пакети с подаръци на социално-слаби граждани?
Платен ли е от партия”ГЕРБ” наем за ползването на салона на Автогара-Плевен и на автомобили на Социалния патронаж? Ако да – кога, каква сума, на какво правно основание? Това са следващите въпроси, окито ще зададе Спартански на 25 юли в заседателната зала на сграда „Гена Димитрова”.
Третото питане е за мотивите на кмета да разпореди закриването на Общинска изложбена зала”Христо Бояджиев” и дали има личен ангажимент към някого за горното, свързан с евентуална продажба на недвижимия имот.
Интересно е и последното питане на общинския съветник Георг Спартански, с което се иска информация, колко процедури за възлагане на обществени поръчки е провела Община Плевен през последната година и половина и кои са фирмите, спечелили поръчките….

#тагове:

НАЙ-НОВИ: