На 22 юли изнасят класирането за специалност „Медицина”. Без пълни шестици на изпита по Химия

17.07.2013 12:42

На 16 юли в Медицински университет – Плевен бяха официално изнесени оценките от конкурсния изпит по Химия за специалност „Медицина”. Тази година резултатите от изпита по Биология бяха изнесени преди провеждане на конкурса по Химия на 11 юли, което обяснява и високият брой на неявилите се кандидати – 105, равняващ се на процента слаби оценки от първия изпит.

mupleven
От общ брой явили се кандидати по Химия (362) процентът на слабите оценки е по-висок тази година – 34% или 123 слаби оценки. Кандидати с пълни шестици по Химия няма; 5 жени са изкарали отлична оценка над 5.50. С много добра оценка тази година са 12% от явилите се или 42. Както и предходни години най-висок е процентът на кандидатите с оценка добър – 32% или 117 от явилите се, докато средните оценки са 20% или 74.
На 22 юли ще излезе първото класиране за специалност „Медицина”, информация за което може да се получи на място в Ректората или на интернет страницата на университета. Приетите студенти от първо класиране следва да се запишат на 23, 24 и 25 юли 2013 г. в Студентската канцелария на Факултета по Медицина. Ако не направят това в уречения срок, се считат за отказали се и отпадат от участие във второ класиране. Не е необходимо кандидатите да заявяват желанието си за участие във второ и трето класиране, тъй като приетите студенти се определят автоматично по низходящ ред на състезателния бал в съответната категория. Неприетите след трето класиране кандидати задължително трябва да подадат заявление за участие в следващо класиране за попълване на незаетите места.
Състезателният бал за специалност „Медицина” се образува като сбор от оценките по биология и химия от дипломата за средно образование и удвоените оценки от конкурсните изпити по двете дисциплини. Класирането на кандидат-студентите се извършва по низходящ бал в категориите жени и мъже, като незаетите места от една категория могат да се прехвърлят в друга. Максималният състезателен бал за специалност „Медицина” е 36.00.
Медицински университет – Плевен организира втори прием на кандидатстудентски документи за периода 19 – 22 юли в Ректората за бакалавърските програми на факултетите „Здравни грижи” и „Обществено здраве” и на Медицинския колеж. За тези специалности кандидатите могат да се явят на тест по Биология на 26 юли или да участват в класирането само с оценката си от Държавен зрелостен изпит или с резултата от предварителния изпит, за което трябва да са подали заявление в сроковете за прием на документи.
Информация – Пресцентър на МУ-Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: