Легитимно ли е днешното решение на сесията за ОФК „СПАРТАК ПЛЕВЕН – ПЛЕВЕН”?

27.06.2013 16:37

На днешната сесия на местния парламент със 17 гласа – „за”, 6 – „против” и 10 –„въздържали се”, местният парламент прие следното предложение, направено от кмета на Плевен Димитър Стойков:

futbol
1. Дава предварително съгласие за създаване на Общински футболен клуб „СПАРТАК ПЛЕВЕН – ПЛЕВЕН”.
2. Упълномощава кмета на Община Плевен да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с учредяването и регистрацията на Общински футболен клуб „СПАРТАК ПЛЕВЕН – ПЛЕВЕН”.
Това, че решението е прието и е легитимно, обяви председателстващата заседанието съветничка от БСП Бисерка Илиева. Нито един обаче от юристите на Общината не потвърди неговата ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ, с оглед на казуса, колко гласове са необходими, за да се вземе подобно решение: мнозинство от 21 гласа или обикновено. Според опозицията от БНД – Обединена Десница, в случая става дума за разпореждане с общинско имущество, което пък изисква одобрението на 21 общински съвтеника. Основателен е и въпросът, как кметът на Плевен ще изпълни такова важно решение, след като от общо 41 съветника, при присъстващи – 33, едва 17 са казали да…
Плевен за Плевен използва и случая, ако не го направи група от съветници, да „сезира” областния управител на област Плевен, да се произнесе по законосъобразността на взетото от местния парламент решение.
„Изми ли си ръцете” кметът на Плевен с това решение, предложено от него, и поето като ангажимент към феновете на плевенския футбол, предстои да разберем. Ето какво, обаче, остава неясно и недефинирано от това решение: като как Община Плевен ще създаде ОФК „СПАРТАК ПЛЕВЕН – ПЛЕВЕН” – като акционерно дружество, като ограничена отговорност дружество, като еднолично акционерно дружество, като сдружение с нестопанска цел в обществена полза? Под която и да е форма, кметът не може да го направи еднолично, без да има изричната санкция на местния парламент. А с приетото днес решение – тя не му е дадена.
Откъде ще бъдят намерени тези обещани 150 000 лева за едногодишната издръжка на отбора във В аматьорска футболна група. А при влизане на отбора в Б порфесионална група – откъде ще се намерят необходимите, според специалистите, 700 000 лева, при положение, че в сегашния бюджет на Община Плевен са предвидени не повече от 200 000 лева за всички спортове, клубове и поддръжка на бази?…

spartak4
Има още въпроси, но те се решават не ад хок, а с обмислена, финансово обезпечена, и одобрена от данъкоплатците Стратегия за развитие на плевенския спорт! Такъв документ се създава с проучване и анализ, а не с емоционални изблици.
И накрая, кмете, стадионът ни се казва „Плевен”, а не „Спартак”. И когато направиш подобна „грешка” няколко пъти, вече не става въпрос за „грешка на езика”, а за една друга грешка, която е добре описана в някои от клиничните случаи на наблюдение на Фройд…

#тагове:

НАЙ-НОВИ: