Медицинският университет в Плевен стартира приема на кандидатстудентски документи

24.06.2013 20:27

От днес Комисията за прием на кандидатстудентски документи в Медицински университет Плевен започна своята работа на място в зала „Асклепий” на Ректората, която ще продължи до обяд на 30 юни. До 16.00 ч. документи подадоха 110 кандидати, от които 60 за бакалавърските програми и 50 – за явяване на конкурсните изпити за специалност „Медицина”. До 27 юни ще продължи и приемът на документи на кандидат-студенти в по-големите градове на страната, които работят от 18 юни за желаещите да се явят на конкурсните изпити в Медицински университет – Плевен. За бакалавърските програми е предвиден и втори период за прием на кандидатстудентски документи в МУ-Плевен за периода 19 – 22 юли 2013 г.

priem
Датите на конкурсните изпити са през м. юли – на 3 и 11 юли съответно по биология и химия за специалност «Медицина» и тест по биология – на 26 юли за всички останали специалности на висшето училище. Таксата за явяване на първи изпит е 50 лв., за всеки следващ изпит се заплащат по 25 лв., а за желаещите да участват в класирането с оценката от матура таксата е 25 лв. Кандидат-студентите, които желаят да се класират с оценката, получена на предварителните изпити, няма да заплащат такса, но задължително трябва да подадат заявление за участие в класирането за избраните от тях специалности.
Медицински университет – Плевен стартира кандидатстудентска кампания 2013 през м. януари с провеждането на съботно-неделни подготвителни курсове по биология и химия, предназначени за желаещите да кандидатстват медицина. Курсовете се провеждоха от университетски преподаватели в рамките на 10 седмици до 24 март. За първи път тази година висшето училище организира предварителни конкурсни изпити за специалността «Медицина» и специалностите към факултетите «Здравни грижи», «Обществено здраве» и Медицинския колеж. Предварителната изпитна сесия се проведе през месец април, като на нея се явиха общо 350 кандидат-студенти. Една част изпробваха своите сили на теста по биология на 06.04.2013 г. за бакалавърските програми, а друга – на изпитите по биология и химия съответно на 13 и 20 април за кандидат-медиците.
На свое заседание през м. януари 2013 Академичният съвет на Медицински университет – Плевен прие Предложение до Министерството на образованието, младежта и науката за запазване размера на годишните такси за обучение на студентите, които ще бъдат приети за учебната 2013/2014 година. Окончателното утвърждаване на това предложение стана с Постановление на Министерския съвет през м. май 2013 година. Новоприетите студенти за обучение по държавна поръчка в МУ-Плевен ще заплащат за специалност «Медицина» 900 лева годишна такса; 700 лева за специалностите «Медицинска сестра» и «Акушерка», както и за специалностите към Медицинския колеж – «Медицински лаборант», «Рентгенов лаборант» и «Помощник-фармацевт»; 400 лв ще е годишната такса за изучаващите «Социални дейности». Бакалавърската програма по специалност «Управление на здравните грижи», задочна форма на обучение, на Факултет «Обществено здраве» ще струва на студентите 400 лв годишно, а магистърската програма по същата специалност, задочно обучение, ще бъде в размер на 450 лева. По 640 лв годишна такса ще заплащат желаещите да се обучават по специалностите «Медицинска рехабилитация и ерготерапия» и «Опазване и контрол на общественото здраве».
По отношение на следдипломното обучение докторантите в МУ-Плевен ще заплащат непроменена годишна такса от 800 лева за редовна форма и 400 лева – за задочна.
Министерският съвет с Постановление № 288 от 10.05.2013 г. утвърди непроменен брой места за прием на студенти по всичките 10 специалности в МУ-Плевен за учебната 2013/2014 година. Както всяка година, 80 ще са бъдещите медици, които ще се обучават във Факултет «Медицина». Местата за прием по специалностите «Медицинска сестра» и «Акушерка» към Факултет «Здравни грижи» са съответно 50 и 28. В Медицинския колеж заявените места за специалността «Медицински лаборант» са 30, за «Рентгенов лаборант» – 18, и по 20 места за «Социални дейности» и «Помощник-фармацевт». Във Факултет «Обществено здраве» 25 са местата за бакалавърската програма по «Управление на здравните грижи» и 40 за магистърската програма по същата специалност; 15 са местата за специалността «Опазване и контрол на общественото здраве» и 20 за «Медицинска рехабилитация и ерготерапия».
На сайта на висшето училище в раздел „Актуално Прием 2013” е поместена информация за специалностите, по които ще се осъществи прием за новата академична година; качени са програмите за конкурсните изпити след завършено средно и висше образование, както и списъкът на бюрата за прием на кандидатстудентски документи.
На сайта всеки може да се запознае и с актуализирания Правилник за прием на кандидат-студенти в МУ-Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: