Академик Воденичаров и проф. Томов дадоха днес старта на Учебен център „Роботика, сензорика и биомедицина”

24.06.2013 13:00

mupleven1

Днес официално бе подписан договор за сътрудничество между Медицински университет – Плевен и Българската академия на науките. Под документа положиха подписите си председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров и ректорът на МУ-Плевен проф. д-р Славчо Томов. Основната цел на контракта е да обедини и синхронизира действията и усилията на научноизследователските институти и висшите училища в страната чрез консолидиране на академичната общност и издигане на авторитета на научно-преподавателския състав.
Част от конкретните цели, заложени в рамковия договор за сътрудничество между БАН и МУ-Плевен, са: подготовка на квалифицирани специалисти и провеждане на научноизследователска дейност в областта на медико-биологичните и медицинските науки; осъществяване на съвместна научноизследователска и преподавателска дейност чрез предоставяне на материалната база и специалистите на двете институции; участие със съвместни проекти в национални и европейски програми; създаване на общи образователни програми и провеждане на преподаване на съвременно ниво от висококвалифицирани лектори; съвместно обучение на докторанти и създаване на условия за разработване на дисертационни трудове чрез обединяване на материално-техническите възможности и научно-преподавателския потенциал.

mpleven2
С подписания днес договор се създава 4-ия от общо 8 учебни Центрове в България, като неговото име ще бъде „Роботика, сензорика и биомедицина”.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: