Стефка Григорова: Отказвам да бъда третирана като крепостен селянин!

05.06.2013 18:13

kmet

Уважаеми журналисти,
Позволявам си да Ви изпратя едно Отворено писмо до кмета на Община Плевен Димитър Стойков, във връзка с поредното ми уволнение като директор на РИМ – Плевен. Известно Ви е, че мнозина са хората, които бяха уволнени от кмета или принудени „доброволно“ да напуснат. Написах това писмо, защото създаваната вече почти 2 години атмосфера на криворазбран от кмета реваншизъм е нетърпим. Моето уволнение не е частен случай. Категорично отказвам да бъда третирана като крепостен селянин от човек със власт. По тази причина считам, че обществеността трябва да е наясно как се управлява Община Плевен.
С уважение: Стефка Григорова

До г-н Димитър Стойков
Кмет на Община Плевен
До Председателя на
Общински съвет Плевен
До председателите на:
Група ГЕРБ
Група „БНД – Обединена десница”
Група БСП
Група Център
В Общински съвет – Плевен
До Медиите в гр. Плевен

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ОТКРИТО ПИСМО
ДО: Г-Н ДИМИТЪР СТОЙКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ОТ СТЕФКА ГРИГОРОВА – БИВШ ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИМУЗЕЙ

Господин кмете,
Принудена съм да използвам тази форма на контакт с Вас, тъй като почти година и половина отказвате да разговаряте с мен. Това обстоятелство не Ви попречи да давате оценка на професионалните ми умения и знания и да ме заплашвате публично, което е недопустимо, тъй като не се познаваме, а и Вие не познавате работата на музея като институция.
След като това писмо ще стане публично достояние, ще си позволя да припомня причината за неговото написване. След драстичното намаление на бюджета на музея за 2011 и 2012 г. от т.н. държавна субсидия се обърнах писмено за допълнителни средства към Министерството на културата и многократно към Община Плевен, още повече, че чл. 40 от Закона за културното наследство и чл.9 /3/ от Закона за закрилаи развитие на културата ясно разпореждат, че Регионалните музеи се финансират от „общините, на чиято територия са седалищата им”, а държавната субсидия е „допълнително финансиране”. От Министерството на културата ми отговориха, а Вие не.
Естествено, че тежката зима през 2012 г. създаде проблеми, тъй като музея беше без отопление. В тази ситуация Вие безцеремонно ми вменихте публично Вашата отговорност във моя вина и даже безстопанственост.Позволихте си да ме заплашвате с прокуратурата и да произнасяте присъди – имам запис от Ваша пресконференция и публикации в пресата. Подменихте ми длъжностната характеристика, според която трябваше да проговоря на 4 езика за седмица и да съм написала книга. Вече беше обществена тайна, кой ще бъде новия директор – естествено приближен на политическата сила, която ви издигна за кмет. На 21 юни 2012 г. ме уволнихте. След 11 месечни дела и обжалвания от Ваша страна, минавайки през 3 инстанции – Районен, Окръжен и Върховен касационен съд трябваше да започна работа. На 22 май встъпих отново в длъжност директор на РИМ и де по-късно на 23 май 2013г. ми бе връчена заповед за ново уволнение. Този път причината е, че „Служителят не притежава необходимото образование за изпълняваната работа.” Държа да подчертая, че съм специалист, а не Ваш служител – завършила съм история във Великотърновския университет и музеезнание в Софийския университет. Не искам да обиждам служителите изготвили заповедта за уволнение, но е видно, че е „ушита с бели конци.” Изискуемото от Вас образование „Етнология” или „Етнография” буди насмешка. Чл.26/1/ от Закона за културното наследство определя тематичния обхват на музеите. Профила на Регионалния исторически музей в Плевен е в т.1 „Общи са музеите, чиято дейност тематично обхваща различни области на знанието и изкуството и се осъществява на основата на различни по своята класификация културни ценности, включени в основния фонд.” Има и специализирани музеи – етнографски, археологически, природонаучни и т.н. Според разпоредбите на закона и Правилника за устройството и дейността на музея утвърден от Кмета на Община Плевен и Министъра на културата, РИМ – Плевен не е специализиран музей и директора му не е необходимо да е завършил нещо друго освен история. Според създадената от Вас ситуация, настоящия нов и.д. директор е директор само на 2 зали в музея, тъй като само в 2 зали има експозиция „Етнография”.
Още много мога да напиша за тихия психически тормоз, на който бях подложена от Вас в лицето на „упълномощени” служители.Няма да влизам в подробности, но в заключение ще Ви задам няколко въпроса, на които очаквам отговор.
Моите въпроси към Вас като кмет на Община Плевен, чийто данъкоплатец съм и имам право да съм осведомена за Вашата дейност.
1. Колко човека уволнихте след като станахте кмет?
2. Колко лева от бюджета на Община Плевен са изплатени на неправомерно уволнени от Вас служители и специалисти като обезщетение?
3. Толерирахте ли поведението на първия и.д. директор на РИМ – ежедневно закъснение за работа, грубо отношение към средния персонал, манипулативни оценки за дейности на музея ?
4. С Ваше знание ли се прехвърлят авансово средства от издръжката на музея за следващ месец в настоящия? Вие ли се разпореждате месечната държавна субсидия на музея да не се превежда в пълен размер и в следващи месеци да се допълва?
5. Осведомен ли сте, че работещите в музея са били принудени да се откажат от фонд СБКО за второто полугодие на 2012 г., въпреки изричната забрана на чл. 293, ал. 2 от Кодекса на труда. ?
6. Защо Община Плевен продържава да взема парите на музея от билети, беседи и други дейности, въпреки изричната разпоредба на чл.4, ал.2, т.2 от Закона за закрила и развитие на културата?
7. Вие ли подтикнахте създаването на т.н. „вътрешна опозиция” в музея, част от която бяха Ваши свидетели в съда?
8. Вярно ли е, че сте обещали общинско жилище на служителка от музея, за свидетелстване в прокуратурата срещу мен?
9. Спите ли спокойно господин кмете, след като съсипахте толкова човешки съдби?
ОЧАКВАМ ВАШИЯ ОТГОВОР!
Стефка Григорова

rim2

Плевен за Плевен публикува текста без редакция. Надяваме се, че на въпросите, поставени от г-жа Григорова, ще има отговор, който също ще публикуваме без редакция.
Остава, обаче, едно горчиво чувство от отношенията между институциите и хората в Плевен и България. Остава и разочарованието от всички властимащи в родината ни, които, почти без изключения, спечелвайки „доверието на хората” забравят, че мандатът е временен, а и изкуството – вечно!..
Забележка: заглавие и снимки – Плевен за Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: