На вниманието на пчеларите в Плевенско!

22.05.2013 12:46

pcheli

Община Плевен съобщава, че e получено уведомително писмо в изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, че на 23 май от 7.00 до 11.00 часа ще се проведе третиране на сервитутната жп линия Ясен – Телиш; на 27 май от 7.00 часа до 11.00 часа ще се проведе третиране на сервитутната жп линия Ясен –Плевен запад Плевен и обратно и на 27-28 май от 7.00 часа до 11.00 часа ще се проведе третиране на сервитутната жп линия Ясен – Сомовит – Черквица. Третирането се извършва срещу вредител – растения. Подлежащите на третиране терени са в местностите на общините по протежение на железопътната линия на разстояние 6 м от глава релса от двете страни. За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето Галя Тодорова. Телефон за връзка 0885 913875.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: