Шест нови научни клъстерa в подкрепа на Стратегията за региона на река Дунав

16.05.2013 16:26

Европейската комисия, учени и създатели на политики от 14-те държави от региона на р. Дунав, поставиха днес началото на шест научни клъстера в подкрепа на икономическото развитие в региона. Шестте клъстера ще се фокусират върху: водата; земята и почвата; биоенергията; въздуха; обмена на данни и хармонизацията; както и интелигентната специализация.

dunav2

Представени днес на срещата на високо равнище в Братислава, клъстерите ще осигуряват научни доказателства в подкрепа на Стратегията за региона на река Дунав и също така ще послужат за насърчаване на научното сътрудничество в целия регион. На церемонията по откриването днес присъстваха също така министър-председателят на Словакия н.п. Роберт Фико и заместник-председателя на Европейската комисия Марош Шевчович. Това информират от Европейската комисия.
В реч на откриването Марош Шефчович, заместник-председател на Европейската комисия, заяви: „Стратегията на ЕС за региона на река Дунав има за цел да стимулира растежа и създаването на работни места в района посредством по-добро създаване на политики и финансиране. Науката наистина може да помогне като осигури на създателите на политики основани на доказателства данни, помагайки им да вземат информирани решения за регион, който може да се похвали с огромно геополитическо и икономическо разнообразие.“

dunav1
Клъстерите за водата, земята и почвата, биоенергията и въздуха ще разглеждат тези ключови ресурси във връзка с определени нужди: опазване на околната среда, напояване и развитие на селското стопанство и енергетика. Предназначението на клъстера за данните е да се улесни обменът и хармонизирането на ясни и сравними данни в области като биологичното разнообразие, морфологията на реките, рисковете от наводнения и суши, почвите, селскостопанските култури или енергийните ресурси и потенциал. Той ще определи също така обща точка за достъп до данни за целия регион — първата оперативна версия следва да бъде налична до декември тази година. Клъстерът за интелигентната специализация ще проучва как да се концентрират ресурсите върху ключови научни приоритети въз основа на икономическия потенциал на региона на р. Дунав, вместо пръскане на усилията и инвестициите.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: