Анкета проучва отношението ни към спорта

03.05.2013 7:19

pl1

С анкета Министерство на физическото възпитание и спорта стартира мащабно проучване за интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта.
Целта на проучването е да бъдат обобщени мненията на повече български граждани за отношението и желанието им да практикуват определен вид спорт. Резултатите ще спомогнат както за актуализиране на нормативната уредба, така и за планиране на програмите и политиките на държавната и местна власт по отношение на спорта.
Анкетата може да бъде попълнена на адрес :www.anketa.mpes.government.bg.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: