Река Дунав отново с критично високи води

09.04.2013 9:17

nikopol

За поредна година високите води на река Дунав представляват заплаха за жителите на Никопол. Нивото на реката, измерено в 8.00 часа на 08.04.2013 г. е 696 см. , което бележи спад в сравнение с предходния ден със 6 см. Разбира се тази статистика не успокоява ръководството на Общината. Вече е задействан Общинският план за защита при бедствия , в частта за действие при възникнала опасност от наводнение, като е въведена I- ва степен на готовност „ Повишено внимание”.В съответствие с разписаните в плана действия и писмото на Областния управител на област Плевен от 05.04.2013 г. , в застрашените участъци по протежението на реката – от км. 600 до км. 595, е организирано наблюдение и трикратно за деня измерване на покачванията на нивото . Разпоредено е да се проверява и покачването на подпочвените води в избените и сутеренни помещения на жилищните и обществени сгради в близост до брега. Към момента подпочвени води има в мазетата на административната сграда на Общинска администрация Никопол и РПК”Наркооп „.
Съгласно информация на EFAS/ Европейска система за предизвестяване на наводнения/ , високи водни количества , с повторяемост , веднъж на 5 години се очакват за дните от 8 до 12 април 2013 г. , като за средното течение на р. Дунав, където попада и нашата област , пиковите нива се очакват около 12 април.
Предвид създалата се ситуация на 09.04. 2013 год. от 13.30 ч. ще заседава Щабът за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия, в който участват всички ръководители на институции в града. Осигурени са 10 000 бр. чували. Направена е заявка до Областен управител на област Плевен за 320 бр. талпи и 100 кубика пясък . Ръководството на общината предоставя на населението актуална информация за състоянието към момента и без да се създава излишна паника, жителите от крайбрежния квартал, както и учрежденията, разположени в тази част на града се подготвят за реагиране при евентуална кризисна ситуация, информира Анелия Димитрова – Директор на дирекция и Връзки с обществеността.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: