Стартира проектът „Професионална квалификация и преквалификация на безработни лица от селските общности”

31.03.2013 20:53

eunion

През март 2013 стартира проектът „Професионална квалификация и преквалификация на безработни лица от селските общности”, изпълняван от СДРУЖЕНИЕ «ПЛЕВЕНСКИ ОБЩЕСТВЕН ФОНД – ЧИТАЛИЩА» с партньор ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – Плевен.
Проектът обхваща Област Плевен, Община Плевен, селата в общината и Община Долна Митрополия и селата в общината, като ще продължи 12 месеца.
Общата му цел е да подобри качеството на живот в селските общности, чрез осигуряване на заетост на трайно безработните лица от най-малките населени места. А специфична цели са: да мотивира отпадналите от трудовия пазар лица за включване в активен трудов живот и да насърчи трудовата им реализация; да квалифицира и преквалифицира безработни лица от най-уязвимите групи в селата в двете общини за част от професията „Социален асистент за възрастни”; да приложи на практика принципите за учене през целия живот, за включването на трайно безработни селски жители в трайна трудова заетост и удължаване на активната им трудова дейност;

ESF
Основните дейности по проекта са: сформиране на целевата група; професионално обучение в част от професията „Социален асистент на възрастни хора”; тримесечен професионален стаж; Информационни дейности и публичност. Целевата група е съставена от трайно безработни лица, живеещи в селата, които са в работоспособна възраст, но поради стеснения трудов пазар на селските общности, нямат реални перспективи за трудова реализация. Лицата от целевата група са повечето жени, които са на възраст над 30 до 55 годишна възраст.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: