ЧЕЗ започна извънредно отчитане на електромерите

06.03.2013 8:14

В изпълнение на решението на ДКЕВР за въвеждане на нова цена на електроенергията за битови клиенти, от 5 март „ЧЕЗ Разпределение България“ АД започна извънредно отчитане на електромерите. Графикът на извънредния отчет е публикуван на сайта на дружеството www.cez-rp.bg, а информация може да се получи също в центровете за обслужване на клиенти и на телефон 0700 10 010. Това информират от Пресцентър на дружеството.

чез
С цел да се обезпечи бързото и качествено отчитане на електромерите, компанията ангажира допълнително 435 служители. Всички отчетници ще работят с удължено работно време, както и в почивните дни. Поради физическата невъзможност всички електромери да бъдат отчетени в един и същи ден, месечните сметки на битовите клиенти ще бъдат преизчислени към датата на въвеждане на новите цени.
За да се гарантира на клиентите максимална коректност при фактурирането на консумираната електроенергия дружеството им дава възможност да отчетат сами показанията на електромерите си. Клиентите, желаещи да се възползват от тази възможност, трябва да направят своя отчет и да подадат данните към компанията до 11 март в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ, на телефонната линия 0700 10 010 (меню 2), на [email protected], на факс (02) 8959 667 и през уеб-сайта www.cez.bg“. Това информират от дружеството.
Битовите клиенти, които ще се възползват от предоставената възможност, трябва да посочат данните от електромера (по всички тарифи), клиентски или абонатен номер, датата на отчитане, трите имена на титуляр и адрес на обекта, за който се декларират показания.Фактурите ще съдържат две стойности за използваната електроенергия – по стари цени и по нови цени.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: