ОИЦ-Плевен проведе информационна среща в община Долна Митрополия

16.02.2013 13:44

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На 14 февруари в заседателната зала на община Долна Митрополия Областен информационен център – Плевен (ОИЦ) проведе информационна среща. Тя бе открита от Светлана Георгиева – Секретар на общината, която напомни за успешното партньорство на общинската администрация с ОИЦ – Плевен през изминалата година. Поканените представители на кметства, бизнеса, структурите на гражданското общество и граждани активно участваха в срещата.
Управителят на ОИЦ – Плевен Йонка Янакиева представи приоритетите на следващия програмен период и акцентира върху новите възможности за гражданите през 2013 – Европейска година на гражданите.
Голям интерес предизвика представянето на възможностите, които имат гражданските организации за финансиране на свои инициативи. В края на срещата присъстващите получиха и актуална информация за възможностите за безработни по ОП „РЧР“, представена от експерт на ДБТ Долна Митрополия.
ОИЦ – Плевен е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: