Световен ден на радиото

13.02.2013 8:54

Тази година за първи път 13-и февруари се отбелязва като Световен ден на радиото. Първоначалната идея за създаването на такъв ден е на Испанската радиоакадемия и е внесена за обсъждане в ЮНЕСКО – организацията за образование, наука и култура на ООН. След няколкогодишни проучвания и дебати се определи датата 13-и февруари – рождената дата на радиостанцията на ООН през 1946 г. Световния ден на Радио има за цел да се повиши информираността за значението на радио, насърчаване на лицата, отговорни за взимането на решения за предоставяне на достъп до информация чрез радио и подобряване на работата в мрежа и международното сътрудничество между радио- и телевизионни оператори.
Още от своето създаване радиото се доказва като най-бързото, най-доброто и най-достъпното средство за социално общуване. Радиовълните преодоляват границите, разстоянията и свободно достигат до всеки и навсякъде. Много технически новости са навлезли през годините, много са хората, допринесли за да стане радиото това, което е днес – медията, без която не можем.

радио
Новият световен ден на радиото ще бъде отбелязан от всички големи радиооператори. Би-Би-Си, Гласът на Русия, Радио Франс Ентернасионал, Радио Испания, Международното радио на Китай, Радио Монте Карло Дуалия и Радио Ориент ще излъчат програма от седалището на ЮНЕСКО по повод Световния ден на радио, на 13 февруари.
Радио е най-универсалната среда, използван от 95% от населението на света. Изискващи относително евтина и проста технология, радиопредаванията достигат до най-отдалечените и изолирани общности. Интернет и мобилните технологии разширяват достъпността на радиото и увеличават потенциала му. Според Международния съюз за далекосъобщения, 75% от домакинствата в развиващите се страни притежават най-малко един радиоприемник.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: