Нови платформи за къдроглавия пеликан в „Персински блата” край Белене

13.02.2013 12:42

Екип от доброволци на Българско дружество за защита на птиците изгради две нови наколни дървени платформи за стимулиране гнезденето на световно застрашения вид – къдроглав пеликан. Голяма подкрепа оказаха и експерти от ДПП „Персина“ – гр. Белене. Тази дейност е ключова в дарителския проект на ДПП „Персина“, изпълняван от БДЗП – „Спасяването на Пеликана“.

платформа

Двете нови платформи са разположени на територията на поддържан резерват „Персински блата“, част от Защитена зона „Комплекс Беленски острови“ и Природен парк „Персина“. Те представляват дървени конструкции с обща площ 64 кв. м. покрити с тръстикови снопи. Така в началото на размножителния период на къдроглавите пеликани, новите платформи очакват своите пернати обитатели.

След възстановяването на водния режим на блатата на остров Персин, те се превърнаха в едно от любимите места на пеликаните, които ги използват като място за хранене и почивка по време на своите скитания. В отделни години числеността им може да достигне над 200 индивида. Ето защо дейности по изграждане на платформи в блатата на острова за този световно застрашен вид са предвидени в Националния план за действие за опазване на къдроглавия пеликан в България, който беше одобрен скоро.Към момента единствената колония на пеликаните в страната ни се намира на територията на езерото Сребърна.

пеликан

Проектът „Спасяването на Пеликана” е класиран на първо място и награден от Дарителската програма на Мото – Пфое за опазване на природното и културното наследства на България – 2011.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: