И в Плевен вече работи инфо-център „Европа Директно”

05.02.2013 14:25

европа директ

Сдружение „Плевенски обществен фонд – ЧИТАЛИЩА” стартира проект „Информационен център „Европа директно” – област Плевен”. Центърът ще осъществява своята дейност на територията на Северозападна България, като неговата основна цел е да информира гражданите за приоритетите на Европейския съюз и за правата ни като граждани на Европа. Офисът на центъра, който се помещава в сградата на областната администрация, стая 314, ще предоставя услугата „обслужване на едно гише” с информация, съвети, помощ, отговори и въпроси за Европейския съюз, както и за правата ни като граждани на Съюза.
Проектът предвижда провеждане на регулярни проучвания сред жителите на Плевенска област, на техните нагласи, потребности и проблеми. Включени са и две кампании, свързани с честването на 9 май – Деня на Европа, които ще се осъществят във всички общини чрез читалищата – членове на Сдружение „Плевенски обществен фонд – ЧИТАЛИЩА”.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: