Близо 100 милиона лева е разпределила здравната каса в Плевен за прегледи, лечение и лекарства

05.02.2013 16:18

За 2012 годишният отчет на РЗОК-Плевен е на обща стойност 98 242 970 лв., без трансферите от Министерство на отбраната в общ размер на 1 526 285 лв. за финасиране на дейността на Военната болница. Това стана ясно на пресконференция на директора на структурата Мартин Митев. В извършения разход влизат и средствата за административна издръжка и здравноосигурителни плащания в размер 1160321лв.

рзок плевен

За бюджетната 2012 РЗОК-Плевен е заплатила 6 285 280 лв. на изплънителите на първична извънболнична помощ, тоест 6.47 % от общия разход за здравноосигурителни плащания на РЗОК – Плевен. Налице е ръст от 5.79 % в нетния разход по този подпараграф спрямо разхода през 2011-та, който се дължи основно на някои положителни промени в единичните цени на част от заплащаните дейности, както и на промени в нормативната база. Общият брой на регистрираните жители на Плевенска област с непрекъснати здравноосигурителни права към края на миналата година е 229 214 души. Това означава спад 2.23 % в сравнение с предходната година. Това е тенденция, според шефа на РЗОК-Плевен, причините за която не могат да бъдат точно дефинирани.
Разходите за специализирана извънболнична помощ са в размер на 7 649 065 лева за 2012 година или 7.88 % от общия разход за здравноосигурителни плащания на РЗОК – Плевен. Налице е ръст от 16.76 % в нетния разход по този подпараграф, който се дължи преди всичко на сериозните положителни промени в единичните цени на основните дейности, заплащани през 2012 г. и на известни промени в нормативната база, отнасящи се към разпределянето на регулативните стандарти стандарти спрямо 2011 г.
Разходите за дентална помощ са в размер на 3 119 069 лв. или 3.21 % от общия разход за здравноосигурителни плащания на РЗОК – Плевен, а на изпълнители на медико-диагностична дейност – 2 817 429 лв.
Разходите за заплащане на лекарства за домашно лечение са в размер на – 20 134 177 лв, което е 20.74 % от общия разход за здравноосигурителни плащания на РЗОК – Плевен.
Най-големият процент разходи, естествено, е този за болнична помощ, които са в размер на 58.75 % от общия разход за здравноосигурителни плащания на РЗОК – Плевен.

Близо 3-процентния ръст, в сравнение с предходната година, се дължи на заплащането на редица нови дейности: хемодиализа, клинични процедури, диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания, лекарствена терапия на злокачествени заболявания, като общата им стойност за годината възлиза на 7 855 632 лв.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: