Медицинският университет стартира обучение на 161 чуждестранни студенти

01.02.2013 17:18

На 11 февруари 2013 година започва учебната година за 161 чуждестранни студенти, приети да се обучават в специалността „Медицина” на английски език, в подготвителен курс и в езиковите курсове на Департамента за езиково и специализирано обучение в Медицински университет-Плевен. От тях най-висок е броят на гражданите на Великобритания – 62-ма; 29 са студентите от Турция; 16 – от Гърция; 12 – от Нигерия и по 7 от Индия и Германия, следвани от страни като САЩ, Франция и Израел. Чуждестранните кандидати са разпределени за обучение по следните специалности на университета: 132-ма ще се обучават по специалност „Медицина”, англоезично обучение, за придобиване на професионална квалификация „лекар” във Факултет „Медицина”; 5-ма ще се запишат в специалност „Медицинска сестра” на английски език и 24 в езиковите курсове към Департамента за езиково и специализирано обучение.

ректор
Чуждестранните студенти от Великобритания ще пристигнат в Плевен на 2 и 3 февруари 2013г. На 3 февруари 2013г. техните представители организират прием за посрещането им в града, с цел запознаване с ръководството на общината и университета и приобщаване към академичната общност и социалната среда на живот. Кметът проф. Димитър Стойков ще приветства английските студенти, а изпълнителите на Северняшкия ансамбъл ще ги поздравят с автентични народни песни и танци. Община Плевен ще осигури за новоприетите чуждестранни студенти туристически каталог със забележителностите и карта на града.
Официалното откриване на академичната година за англоезичните възпитаници на МУ-Плевен ще се проведе на 11 февруари от 10.00ч (понеделник) в зала „Амброаз Паре” на Телекомуникационния ендоскопски център. Преди това в два поредни дни, на 5 и 6 февруари, специална университетска комисия ще проведе изпити за проверка на входящото ниво на кандидатите по биология и химия. След това, те ще се запознаят с фонда и възможностите на библиотеката и информационната система в МУ-Плевен.

медици Плевен

Високият брой чуждестранни студенти, проявили интерес и записани в специалностите, предлагани от МУ-Плевен, е резултат от неуморната работа и положените усилия на екипа на доц. Регина Комса-Пенкова, заместник-декан на Факултет „Медицина”. През 2012 година доцент Пенкова и нейните сътрудници реализираха активна рекламна кампания в чужбина чрез участие в голям брой образователни панаири, семинари и работни срещи. Съвместно с други медицински университети от страната те посетиха изложения на образованието във Великобритания, Индия, Русия, Гърция и Турция. Реализирани бяха стотици срещи с презентации в гимназиалните училища във всяка страна, разговори с кандидатите и техните семейства, на които бяха поканени и чуждестранни възпитаници на МУ-Плевен с цел по-доброто и достоверно представяне на обучението в Плевен.
Известен с иновативната си политика, Медицински университет-Плевен е първото висше медицинско училище в страната, което през 1997 г е пионер при въвеждането на обучение по медицина, провеждащо се изцяло на английски език. Към момента са дипломирани 9 випуска лекари-чуждестранни граждани, намерили успешна професионална реализация в цял свят – САЩ, Великобритания, Индия, Австралия и др.
Към настоящия момент в МУ-Плевен се обучават 330 чуждестранни студенти от 33 държави: Македония, Гърция, Турция, Великобритания, Франция, Германия, Швеция, Канада, Нигерия, Южна Африка, САЩ, Япония и др.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: