Комисия проверява, как и за какви цели читалищата ползват предоставената им общинска собственост

28.01.2013 19:26

сесия

Комисия ще провери в близките дни, как и за какви цели читалищата в Община Плевен ползват предоставената им безвъзмездно за тяхната дейност общинска собственост. Това стана ясно на заседанието на Постоянната комисия по култура и вероизроведания на 28 януари. В този комисия ще участват общински съветници и от ПК „Общинска собственост и приватизация”, а нейният председател инж. Пенчо Дряновски ще трябва след „акцията” на местните парламентаристи да докладва за направената съвместна проверка.
33 е броят ва читалищата в Община Плевен. Като в Плевен те са 9, 2 са в град Славяново, а останалите – по 1 във всяко населено място от Общината, без село Къртожабене. Всяко читалище получава ежегодно държавна субсидия, разпределена по специален механизъм от Комисия, в която участват представители на всички читалища и представител на общинската администрация в Плевен.
През 2012 година, според стандарта, зад един щат в читалище стоят 5 776 лв. за годишна заплата и осигурителни плащания към нея. Общият брой на субсидираните читалищни бройки в община Плевен бе 101.5, като най-голяма е субсидията за градското читалище „Съгласие”.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: