Обучават предприемачи на семинар в Плевен

25.01.2013 9:02

хотел балкан

В периода 23 – 30 януари 2013 година Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират секторни специализирани семинари в Пловдив, Русе и Плевен. Те са предназначени за представителите на българските малки и средни предприятия от секторите: производство на медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти; производство на текстил и изделия от текстил; производство на метални изделия, без машини и оборудване.
По време на семинарите българските производители от съответния сектор ще се информират по теми, свързани с намирането на външни пазари за своите продукти. Ще се дискутират нормативната уредба при осъществяване на износ, подготовка и технология за водене на преговори, участие в международни панаири и изложби.
Семинарът в Плевен ще бъде на тема «Производство на метални изделия, без машини и оборудване” и ще се проведе на 30 януари от 10 часа в конферентната зала на хотел „Балкан”. Участието е безплатно. На всеки участник ще бъде издаден сертификат.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: