Медицинският университет в Плевен стартира кандидат-студентската кампания

24.01.2013 18:10

Медицински университет Плевен стартира кандидат-студентска кампания 2013 през януари с провеждането на съботно-неделни подготвителни курсове по биология и химия, предназначени за желаещите да кандидатстват медицина. Курсовете се провеждат от университетски преподаватели в рамките на 10 седмици до 24 март.

медицински университет Плевен
За първи път тази година висшето училище ще организира предварителни конкурсни изпити за специалността «Медицина» и специалностите към факултетите «Здравни грижи», «Обществено здраве» и Медицинския колеж. Предварителната изпитна сесия ще се проведе през месец април и ще включва тест по биология на 6 април 2013 година за бакалавърските програми и изпити по биология и химия съответно на 13 и 20 април за кандидат-медиците. За целта, желаещите да проверят своите знания по конкурсните дисциплини, ще могат да подадат документи в кандидатстудентските бюра в страната от 4 до 29 март. Останалите кандидатстуденти могат да заявят желание за явяване на предварителната изпитна сесия на място в МУ-Плевен в периода 25-30 март.
На свое заседание през януари 2013 Академичният съвет на Медицински университет Плевен прие предложение до Министерството на образованието, младежта и науката за запазване размера на годишните такси за обучение на студентите, които ще бъдат приети за учебната 2013/2014 година.

Окончателното утвърждаване на това предложение ще стане с Постановление на Министерския съвет през май 2013 година. Новоприетите студенти за обучение по държавна поръчка в МУ-Плевен ще заплащат за специалност «Медицина» 900 лева годишна такса; 700 лева за специалностите «Медицинска сестра» и «Акушерка», както и за специалностите към Медицинския колеж – «Медицински лаборант», «Рентгенов лаборант» и «Помощник-фармацевт»; 400 лв ще е годишната такса за изучаващите «Социални дейности».
Бакалавърските програми на Факултет «Обществено здраве» ще струват на студентите 600 лв годишно за специалност «Управление на здравните грижи» и по 640 лв за «Медицинска рехабилитация и ерготерапия» и «Опазване и контрол на общественото здраве». Годишната такса за бакалавърската програма по специалността «Управление на здравните грижи», редовно обучение, ще бъде 600 лева, а задочната форма – 400 лева. Магистърската програма по същата специалност, задочно обучение, ще бъде в размер на 450 лева годишно.

медици Плевен
Единствената промяна, която предлага Академичния съвет на плевенския медицински университет,  касае таксата на новоприетите чуждестранни студенти, които ще се обучават в англоезичен курс по специалността «Медицина». Чуждестранните граждани ще заплащат 7000 евро годишно за обучение през академичната 2013/2014 година, а езиковият курс за към Департамента за езиково и специализирано обучение ще възлиза на 3500 евро. Предложението на висшето училище по отношение на следдипломното обучение на докторанти е те да заплащат непроменена годишна такса от 800 лева за редовна форма и 400 лева – за задочна.
Медицински университет – Плевен е заявил непроменен брой места за прием на студенти по всичките 10 специалности за учебната 2013/2014 година, които също се очаква да се утвърдят с решение на Министерския съвет през май. Както всяка година, 80 са бъдещите медици, които ще се обучават във Факултет «Медицина». Местата за прием по специалностите «Медицинска сестра» и «Акушерка» към Факултет «Здравни грижи» са съответно 50 и 30. В Медицинския колеж заявените места за специалността «Медицински лаборант» са 30, за «Рентгенов лаборант» – 18, и по 20 места за «Социални дейности» и «Помощник-фармацевт». Във Факултет «Обществено здраве» 25 са местата за бакалавърската програма по «Управление на здравните грижи» и 40 за магистърската програма по същата специалност; 15 са местата за специалността «Опазване и контрол на общественото здраве» и 20 за «Медицинска рехабилитация и ерготерапия».
През февруари и март представители на МУ-Плевен ще се срещнат с бъдещите кандидати на студентските борси в София, Монтана, Велико Търново и Добрич.
На сайта на висшето училище в раздел „Актуално Прием 2013” вече е поместена информация за специалностите, по които ще се осъществи прием за новата академична година; качени са програмите за конкурсните изпити след завършено средно и висше образование, както и списъкът на бюрата за прием на кандидатстудентски документи.
На сайта всеки може да се запознае и с актуализирания Правилник за прием на кандидат-студенти в МУ-Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: