Наградиха пожарникарите от първия етап на конкурс „Пожарникар на годината”

23.01.2013 15:28

Експертна комисия, назначена със заповед на началника на ОУПБЗН-Плевен, и съгласно утвърден от директора на ГДПБЗН-МВР регламент, на база информацията за професионалното развитие и ефективността от дейността, получените до момента награди, оценка на физическата дееспособност и други критерии, определи победителите от първия етап от конкурса „Пожарникар на годината”.

пожарникар на годината
За пети път в ОУПБЗН-Плевен се връчва приз „Пожарникар на годината” на победителите и подгласниците по съответните раздели служители от проведения на областно равнище Национален конкурс „Пожарникар на годината”. На отличилите се, началникът на ОУПБЗН-Плевен, комисар Емил Маринов връчи днес грамоти на тържествена церемония в сградата на управлението.
Класирането на първия етап е, както следва:
1. „Пожарникар на годината“ – комплексен победител – за държавни служители, работeщи в различни направления на дейност:
Победител: гл.инспектор Симеон Симеонов – началник РСПБЗН-Кнежа, кат.„В”.
2. Пожарникари на годината от направление „Пожарогасителна и спасителна дейност”:
2.1. Подраздел за държавни служители с висше образование (кат. „Б”, „В” и „Г”):
Победител: инспектор Пламен Марков – инструктор IVст. в група „Оперативен център”, кат.„Г – Iст.”
2.2. Подраздел за държавни служители със средно образование (кат. „Д” и „Е”):
Победител: гл.пожарникар Християн Височков – началник ДС в група „ПГ и СД” на РСПБЗН-Плевен, кат. „Д”;
Подгласник: спасител Аспарух Маринов – ст.спасител в група „Спасителна дейност” на сектор „ПГ и СД“, кат.„Е”.
3. Пожарникари на годината от направление „Контролна дейност”, осъществяващи държавен противопожарен контрол или превантивен контрол:
3.1. Подраздел за държавни служители с висше образование (кат. „Б”, „В” и „Г”):
Победител: инспектор Божидар Василев – инструктор Vст. в група „ДПК, П и ПД” на РСПБЗН-Плевен, кат. „Г – IIIст.”;
Подгласник: инспектор Анатоли Минчев – инструктор V ст. в РСПБЗН-Белене, кат. „Г – IIст.”,
3.2. Подраздел за държавни служители със средно образование (кат. „Д” и „Е”):
Победител: гл.пожарникар Огнян Маринчев – мл.инструктор в РСПБЗН-Левски, кат.„Д”.

награда

4. Пожарникари на годината от направление „Превенция”, осъществяващи превантивна дейност, обучение на населението или работещи с доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях:
Победител: инспектор Надя Коцева – инспектор по ЗН IVст. (ИЗ) в група „ППД” на сектор „ППД и К”, кат. „Г – III ст.”;
Подгласник: инспектор Кирил Вътев – инструктор V ст. в РСПБЗН-Кнежа, кат. „Г – IIIст.”.
Със заповед на началника на ОУПБЗН-Плевен, победителите са наградени с „ПИСМЕНА ПОХВАЛА“. Победителите в отделните раздели и комплексния победител ще продължат участието си в заключителния етап на конкурса.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: