От 11 януари стартира преброяване на зимуващите водолюбиви птици у нас

10.01.2013 16:03

Инициативата се провежда в световен мащаб от 1967 година и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата

За 23-ри пореден път Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организира преброяване на зимуващите водолюбиви птици у нас. Над 200 служители и доброволци на БДЗП и участващите партньори, обединяват усилията си в повече от 40 екипа. Те ще посетят почти всички водоеми в страната от 11 до 13 януари 2013 г. В същия период ще бъдат преброени птиците и в повечето европейски страни. В България ще бъдат обхванати над 200 територии, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие, и всички водоеми във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици. Участниците ще проследят броя, вида и разпространението на птиците. Резултатите ще ни дадат отговор на въпроса „Повече или по-малко са птиците у нас през тази зима?”

Резултатите от наблюденията за предходни години показват, че значително по-малко са птиците, които зимуват у нас в сравнение с началото на отчитане на техния брой. Така например през 1997 г. са регистрирани общо над 703 хиляди индивида водолюбиви птици в цялата страна, а през зимата на 2012 г. бяха регистрирани едва 25% (около 274 хиляди). Наблюденията за определени видове показват, че те предпочитат да зимуват далече на север от нашата страна, където температурите са по-ниски и благоприятни за тяхното съществуване.
Предварителната информация за 2012 година показва, че към момента в страната ни зимуват около 20 000 от световно застрашените червеногуши гъски, което е значително повече от регистрираните 800 индивида през зимата на 2012 г. Този висок брой е близо 40% от всички червеногуши гъски в Света, който е концентриран основно по нашето Черноморие. Това значително присъствие на вида у нас отрежда огромна отговорност на страната ни към съществуването на вида в световен мащаб. Също така, в края на изминалата година у нас е регистрирана трипръста чайка, която е рядък вид, установявана в страната по-малко от 10 пъти. Предварителни наблюдения от изминалите седмици на настоящата зима предвещават по-високи числености на водолюбивите птици от тези през 2012 г.
Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в световен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата. То дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, голяма част от които са част от екологичната мрежа Натура 2000.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: