Проведоха се първите две срещи по обсъждането на бюджет 2013

08.01.2013 20:19

От 7 януари стартира обсъждането на проекта за Бюджет 2013 във всички населени места в общината с участието на кмета и неговия екип, информират от Пресцентъра на Община Плевен. Първите две срещи се състояха в кметствата Върбица и Буковлък. Те бяха предшествани от открити приемни на общински съветници от групата на ПП ГЕРБ – Владислав Николов, Петя Василева, Мартин Митев и Даниела Гонкова .
Основните резултати от изпълнението на Бюджета на Община Плевен  за 2012 г. и акцентите в проекта за бюджет за настоящата година представиха пред ставиха пред местните общности кметът на Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков, зам.- кметът Алексей Зелов, председателят на Общински съвет Плевен Дарин Ангелов.
Проф. Стойков увери жителите на с. Върбица, че през предстоящите летни месеци има възможност за разкриване на работни места по програмата за временна заетост. Още работни места ще бъдат открити и при стартирането на спечелените от Община Плевен европейски проекти, допълни кметът.
Бюджетът за 2012 г на с. Върбица е изпълнен в размер на 92.7% или 122 879 лв. Неплатените данъци в селото са в размер на 23 810 лв.
В с. Буковлък отчета за изпълнение на разходите по бюджета към 31.12.2012 е 359 909 лв. или общото изпълнение е 84.59%. Несъбраните средства от данъци и такси тук са в размер на 77 225 лв.
Кметствата не планират приходи по собствените си бюджети. Приходите се планират изцяло и се отчитат от администрацията в Община Плевен, но това не означава, че кметствата не трябва да полагат усилия при събирането на местните данъци и такси от данъкоплатците и ползвателите на общинска собственост, заяви проф. Стойков.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: