За общинската приватизация, приходите от нея и обещанията

12.12.2012 12:03

Очакваните от общинската администрация парични постъпления от изпълнението на годишния план за приватизация през 2012 година, приет през февруари тази година, бяха в размер на 4 508 х. лв. Нека го кажем по-ясно – близо четири милиона и половина лева трябваше да влязат до края на декември 2012 година в общинската хазна и да бъдат инвестирани, пак според гласуван от местния парламент план за разпределение на средствата, в основни ремонти на улици в града и малките населени места, строеж на църкви, ремонт на читалища, благоустрояване на гробищните паркове, газификация на обществени сгради, обновяване на спортни съоръжения и детски градини, и така нататък и така нататък.
Фактите, обаче, почти към края на изминалата година, сочат друго. Според официална справка на община Плевен, към месец декември, изпълнението на програмата за приватизация за 2012 година е в размер на 122 360 лева, което е едва 2.7% от годишния план. Този процент би станал далеч по-малък, ако в него включим и похарчуните пари за разходите по изпълнение на годишния план. Поне официално, те бяха предвидени да са 406 х. лв.

Ето така изглежда отчета на община Плевен, за изпълнение на програмата за приватизация: „През годината бяха проведени търгове за продажба на много обекти, но бяха реализирани само две сделки – за масивна едноетажна сграда с площ 49 кв.м., находяща се в град Плевен, ул. „Даскал Димо” 7 на стойност 38 000 лева и магазин № 1, с площ 38.20 кв. м., находящ се в град Плевен, пл. „Свобода” № 5, продаден за 84 360 лева. Както се казва: Без коментар!
Само след два месеца местният парламент предстои да дебатира и утвърждава бюджета на общината за 2013 година. Ако новата Програма за приватизация бъде поднесена в същия вид и със същите нереалистични прогнозни цифри и обещания, питаме тогава: кого лъжем? Себе си? Гражданите на Плевен и малките наделени места?
А според всички специалисти, пък е видно и за обикновените хора, кризата в строителството и продажбите на имоти ще продължи и през 2013. Тъй че, по-добре малко, но от сърце, както се казва…

#тагове:

НАЙ-НОВИ: