Отчитат свършеното по туристическия проект

25.11.2012 17:38

На 29 ноември в заседателната зала на Община Плевен от 10.00 часа ще се проведе пресконференция по проект „Комплексен проект за развитие на устойчив туризъм в регион Плевен”.
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013г. и е насочен към засилване на туристическия потенциал на региона за осигуряване на устойчив икономически растеж чрез развитие на конкурентно способни туристически продукти на основата на подобряване и разнообразяване на наличните културно-исторически атракции. На пресконференцията ще се даде информация за направеното по проекта за изминалата година.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: