Post Tagged with: "обществена поръчка"

Община Плевен обяви обществени поръчки за ремонт на сгради и строителен надзор

26.04.2018 14:09Коментарите са изключени за Община Плевен обяви обществени поръчки за ремонт на сгради и строителен надзор

Община Плевен обяви обществена поръчка за ремонт на сгради, общинска собственост, разделена на 5 обособени позиции. Обособена позиция № 1: „Ремонт на обреден дом в гробищен парк „Чаира”; Ремонт на обреден дом в гробищен парк „Горноплевенски гробища” и Ремонт на обреден дом в гробищен парк „Стадиона”. Обособена позиция № 2: […]

Обявиха обществена поръчка за изграждане на видеонаблюдение на възлови места в Плевен

12.02.2018 17:25Коментарите са изключени за Обявиха обществена поръчка за изграждане на видеонаблюдение на възлови места в Плевен

Община Плевен обяви обществена поръчка за разработване и внедряване на софтуер на интегрирани решения за изграждане на система за видеонаблюдение в Плевен. Според краткото описание, предметът на обществената поръчка включва предоставяне на услуги по: разработването и внедряването на интегрирано/и решение/я за наблюдение на възлови места на територията на град Плевен. […]

Община Плевен обяви поръчка за проектиране на сграда за приют за безстопанствени кучета

09.10.2017 17:06Коментарите са изключени за Община Плевен обяви поръчка за проектиране на сграда за приют за безстопанствени кучета

Община Плевен обяви обществена поръчка за изготвяне на работен проект за основен ремонт и преустройство на сгради /бивша Ветеринарна лечебница/ в „Приют за безстопанствени кучета”. Крайният срок за получаване на оферти е 17.00 часа на 06.11.2017 г. Този проект е необходим, за да се изчислят средствата, необходими за дейностите, които […]

Обявиха обществена поръчка за реконструкция на пречиствателната станция на Плевен и Долна Митрополия

06.07.2017 16:08Коментарите са изключени за Обявиха обществена поръчка за реконструкция на пречиствателната станция на Плевен и Долна Митрополия

Община Плевен обяви обществена поръчка „Реконструкция на обща Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия“. Прогнозната обща стойност е 27 977 940 лв. без ДДС. Предвидената реконструкция и модернизация на ПСОВ – Плевен, намираща се в землището на село Божурица, включва […]

Депутатът Васил Антонов спря лобистка поръчка за ремонт на турбинното оборудване на ПАВЕЦ „Чаира“

16.06.2017 14:33Коментарите са изключени за Депутатът Васил Антонов спря лобистка поръчка за ремонт на турбинното оборудване на ПАВЕЦ „Чаира“

По време на петъчния парламентарен контрол, Васил Антонов попита енергийния министър Теменужка Петкова кое наложи рехабилитацията на турбинното оборудване на ПАВЕЦ „Чаира“ да бъде възложена на чужда компания – японската „Тошиба“, при условие, че има българска фирма, която може да извърши същата работа, със същото качество и на по-ниска цена. […]

Стартира обществена поръчка за зимно поддържане и снегопочистване на територията на община Плевен

05.06.2017 17:09Коментарите са изключени за Стартира обществена поръчка за зимно поддържане и снегопочистване на територията на община Плевен

Община Плевен обяви обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на територията на община Плевен”, с обща прогнозна стойност 3 000 000 лв. за три години. Тя е разделена на 6 обособени позиции. Първите 4 се отнасят до „Улична мрежа за снегопочистване, опесъчаване и третиране с химически средства”, разделена […]

Обявена е обществена поръчка по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”

22.05.2017 14:06Коментарите са изключени за Обявена е обществена поръчка по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”

Община Плевен обяви обществена поръчка по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, финансиран със средства, представляващи безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2014-2020 г. Общата прогнозна стойност е 20 150 805.44 лв., без да се включва ДДС. Поръчката е разделена на две обособени позиции. По първата – „Проектиране и […]