Post Tagged with: "ОбС-Плевен"

Местният парламент прие годишните отчети и баланси за 2017 г. на общинските търговски дружества

31.05.2018 11:38Коментарите са изключени за Местният парламент прие годишните отчети и баланси за 2017 г. на общинските търговски дружества

Общинският съвет на Плевен прие годишните отчети и баланси за 2017 година на търговските дружества с общинско участие, определи размер на дивидента, дължим на Община Плевен от търговските дружества за 2017 г. и избор на експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет на дружествата за 2018 г. Всяка една от […]

Приеха годишната Програма за закрила на детето в общината

11:19Коментарите са изключени за Приеха годишната Програма за закрила на детето в общината

Общинският съвет на Плевен прие Програмата за закрила на детето на Община Плевен за 2018 година. Нормативният документ подкрепиха 31 от съветниците, против и въздържали се – нямаше. Съгласно Закона за закрила на детето и Правилника за неговото прилагане, Дирекция „Социално подпомагане“, след изготвяне от Комисия, внася ежегодно Програмата за […]

Отложиха предложението за промяна на общинската Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства

11:12Коментарите са изключени за Отложиха предложението за промяна на общинската Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства

Общинският съвет на Плевен отложи днес предложението за изменение, допълнение и поправка на общинската Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на общината. Решението за отлагане бе прието след като в залата бяха направени поредица от предложения за промени по внесения проект за […]

Общинският съвет в Плевен почете с едноминутно мълчание паметта на акад. Светлин Русев

11:08Коментарите са изключени за Общинският съвет в Плевен почете с едноминутно мълчание паметта на акад. Светлин Русев

С едноминутно мълчание в памет на големия български художник акад. Светлин Русев започна днешното заседание на Общинския съвет в Плевен. Всички присъстващи в залата сведоха глави в памет на един от най-изявените родни творци на 20-и и 21-и век. „Плевен и всички ние загубихме един невероятен човек, творец и общественик! […]

Постоянните комисии към ОбС – Плевен заседават днес и утре

28.05.2018 8:04Коментарите са изключени за Постоянните комисии към ОбС – Плевен заседават днес и утре

Постоянните комисии към Общински съвет – Плевен ще заседават днес и утре – на 28 и 29 май. Две от тях – ПК „Бюджет и финансова политика“ и ПК “Стопанска политика и транспорт”, този месец ще обсъждат финансовите резултати на търговските дружества с общинско участие за първото тримесечие на 2018 […]

Общинският съвет в Плевен прие решение краткосрочен дълг на Общината към ФЛАГ да стане дългосрочен

23.05.2018 10:20Коментарите са изключени за Общинският съвет в Плевен прие решение краткосрочен дълг на Общината към ФЛАГ да стане дългосрочен

Общински съвет – Плевен прие решение за удължаване срока на договор за кредит на Общината с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“. Решението видът на дълга от краткосрочен да стане дългосрочен подкрепиха 27 от общинските съветници, 9 гласуваха „въздържал се“. Точката бе единствена в дневния ред […]

По една точка ще заседава днес ОбС – Плевен

22.05.2018 7:42Коментарите са изключени за По една точка ще заседава днес ОбС – Плевен

Днес от 17.30 ч. в Конферентната зала в сграда „Гена Димитрова“ ще се проведе заседание на Общински съвет – Плевен. Дневният ред включва само една точка – изменение на Решение № 530 от 30 март 2017 г. на Общинския съвет за отпускане на заем от „Фонд за органите на местното […]