Post Tagged with: "НАП-Плевен"

НАП – Плевен напомня: Два дни за фирмите да подадат данни за платени доходи на физически лица

13.03.2018 14:09Коментарите са изключени за НАП – Плевен напомня: Два дни за фирмите да подадат данни за платени доходи на физически лица

До 15 март предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2017 г. доходи на физически лица, посочени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), са длъжни да представят в НАП справка по образец за тези доходи. Към момента в офис […]

Корпоративните декларации се подават само по електронен път

14:08Коментарите са изключени за Корпоративните декларации се подават само по електронен път

Всички декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане, за които задължението за подаване възниква след 31.12.2017 г., се подават единствено по електронен път. Това се отнася и за годишната декларация за облагане с корпоративни данъци за 2017 г., срокът за подаването, на която е 2 април 2018 г. (31 март […]

НАП – Плевен напомня: Окончателните данъци от доходи в чужбина се декларират до 30 април

07.03.2018 14:36Коментарите са изключени за НАП – Плевен напомня: Окончателните данъци от доходи в чужбина се декларират до 30 април

Окончателните данъци върху доходите от чужбина на местните физически лица вече се декларират веднъж годишно с подаването на годишна данъчна декларация за облагане на доходите. Срокът за деклариране и внасяне на дължимия окончателен данък за доходи, придобити през 2017 г., е до 30 април 2018 г. До края на 2016 […]

Патриотичен кът подредиха в НАП – Плевен

02.03.2018 17:20Коментарите са изключени за Патриотичен кът подредиха в НАП – Плевен

По случай 3 март офис на НАП Плевен организира изложба под наслов „Нашите деца рисуват“ на тема историческите събития в града. В отредения кът са изложени валидираните пощенски плик, картичка и материали по повод честването на 140-та годишнина от Плевенската епопея и на 110 години от създаването на Военноисторическите музеи […]

Близо 2000 фирми са подали досега данъчни декларации в НАП – Плевен

15:46Коментарите са изключени за Близо 2000 фирми са подали досега данъчни декларации в НАП – Плевен

От тази година юридическите лица, които през 2017 г. не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството, не са длъжни да подават както годишен отчет за дейността, така и годишна данъчна декларация. Според анализ на НАП тази мярка ще спести разходи за преводи, транспорт, заплати на служители на […]

2045 декларации за платени доходи на физически лица подадени в НАП-Плевен

01.03.2018 11:52Коментарите са изключени за 2045 декларации за платени доходи на физически лица подадени в НАП-Плевен

До 15 март предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2017 г. доходи на физически лица, посочени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), са длъжни да представят в НАП справка по образец за тези доходи. Към момента в офис […]

НАП – Плевен продава два недвижими поземлени имота

24.02.2018 9:02Коментарите са изключени за НАП – Плевен продава два недвижими поземлени имота

На 09.03.2018г., от 10:00 ч. в сградата на ТД – Велико Търново, Офис гр. Плевен, ул. Дойран 43 ще се проведе търг с тайно наддаване за продажба на два недвижими имота: недвижим имот – земя, поземлен имот, земя с площ 14 941 кв.м, находящ се в обл. Велико Търново, общ. […]