Търсят се учители в област Плевен за участие в проект за разпознаване на домашното насилие

25.05.2017 15:01Коментарите са изключени за Търсят се учители в област Плевен за участие в проект за разпознаване на домашното насилие
Търсят се учители в област Плевен за участие в проект за разпознаване на домашното насилие

Български фонд за жените организира обучения за учители от областите София, Стара Загора и Плевен, в рамките на проект „Повишаване чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“ чрез изграждане на капацитет у учители за превенция и работа по темата“, финансиран от Министерство на правосъдието. Двудневните семинари имат за цел да […]

Виж цялата новина ›

Факултетът по медицина към МУ – Плевен спечели проект за близо 700 000 лв.

9:23Коментарите са изключени за Факултетът по медицина към МУ – Плевен спечели проект за близо 700 000 лв.
Факултетът по медицина към МУ – Плевен спечели проект за близо 700 000 лв.

Факултетът по Медицина към Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) подписа договор № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 за реализиране на проект „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските […]

Виж цялата новина ›