Търгове и конкурси

Обявиха конкурс за шеф на Областния информационен център в Плевен

Обявиха конкурс за шеф на Областния информационен център в Плевен

Община Плевен обяви конкурс за избор на управител на Областен информационен център (ОИЦ) – Плевен. Минималните изисквания за кандидатите са висше образование – степен магистър, професионален опит – минимум 1 година на управленска позиция, свързана с разработването, изпълнението, мониторинга и контрола и/или управлението и реализацията на проекти с европейско финансиране, […]

Виж още ›
Обявиха конкурс за шеф на ДАИ – Плевен

Обявиха конкурс за шеф на ДАИ – Плевен

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обяви конкурс за заемане на длъжността началник на областен отдел “Автомобилна администрация” – Плевен. Документи за участие в конкурса за шеф на ДАИ се приемат до 3 юли включително. Минималните изисквания към кандидатите за заемане на длъжността са да имат висше образование – образователна степен бакалавър […]

Виж още ›
Търси се мераклия за почивната база на Община Плевен в Кранево

Търси се мераклия за почивната база на Община Плевен в Кранево

Община Плевен обяви публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в село Кранево, община Балчик, представляващ общинския дял от почивна база – хотел. Търгът ще се проведе на 25 юни, четвъртък, от 14 часа в Актовата […]

Виж още ›
Обявиха конкурс за главен архитект на Община Плевен

Обявиха конкурс за главен архитект на Община Плевен

Конкурс за заемане на длъжността „главен архитект“ обяви на сайта си Община Плевен. Сред изискванията към кандидатите са да имат завършено висше образование, образователно-квалификационна степен “магистър”, специалност „Архитектура” и да притежават пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването й. Конкурсът се провежда с решаване на тест и провеждане на […]

Виж още ›
Общината търси педагог и медиатор за работа по проект

Общината търси педагог и медиатор за работа по проект

Община Плевен обявява ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ –педагог и медиатор в услугата„Допълнителна подготовка за равен старт в училище – 2015 г.” по Проект за социално включване. Срок за подаване на документи за кандидатстване – 29.05.2015 г. ________________________________________ ПОКАНА ЗА ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГ 2015 г ПОКАНА ЗА ПОЗИЦИЯ МЕДИАТОР 2015 г.

Виж още ›
Община Плевен търси четирима външни лектори по проект

Община Плевен търси четирима външни лектори по проект

Община Плевен обяви покана за четирима лектори – социален работник, епидемиолог, специалист по здравословно хранене и психолог, които ще участват в изпълнението на Дейност 3 „Повишаване на ангажираността и осведомеността на родителите, общността, други заинтересовани страни“ по проект „Подпомагане подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група […]

Виж още ›
Община Плевен отдава под наем терени за поставянето на 27 кафе-автомата

Община Плевен отдава под наем терени за поставянето на 27 кафе-автомата

Община Плевен обяви публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на части от имоти – публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на преместваеми съоръжения – кафе-автомати. Терените, които ще бъдат отдадени под наем са общо 27, като всеки от тях е с […]

Виж още ›
Всички права запазени © 2015.