Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на ЕТ „Ню Лайф“, гр. Плевен

05.08.2016 13:56Коментарите са изключени за Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на ЕТ „Ню Лайф“, гр. Плевен
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на ЕТ „Ню Лайф“, гр. Плевен

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Основен ремонт на съществуваща птицеферма за отглеждане на патици“, имот №374320 разположено в землището на гр.Славяново, област Плевен, съгласно Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната […]

Виж цялата новина ›

Отдават под наем столовете в три плевенски училища

15.07.2016 11:45Коментарите са изключени за Отдават под наем столовете в три плевенски училища
Отдават под наем столовете в три плевенски училища

Община Плевен обяви публичен конкурс, който се провежда чрез предварително подаване в определен срок на писмени предложения на участниците за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот публична общинска собственост, както следва: – Ученически стол в ОУ “Св. Климент Охридски” – Плевен с площ 200 […]

Виж цялата новина ›

„Тибор” ЕАД обявява публичен търг с тайно наддаване!

12.07.2016 8:30Коментарите са изключени за „Тибор” ЕАД обявява публичен търг с тайно наддаване!
„Тибор” ЕАД обявява публичен търг с тайно наддаване!
Виж цялата новина ›

Община Плевен продава атрактивни вили в „Кайлъка“

08.07.2016 13:13Коментарите са изключени за Община Плевен продава атрактивни вили в „Кайлъка“
Община Плевен продава атрактивни вили в „Кайлъка“

Община Плевен продава вила в парк „Кайлъка”, гр. Плевен. Масивна двуетажна сграда с идентификатор: 56722.618.57.1, със ЗП 125 кв.м, разположена на брега на Големия язовир, при първоначална цена 136 000 лв. Община Плевен продава вила в парк „Кайлъка”, гр. Плевен. Масивна триетажна сграда с идентификатор: 56722.618.1.15, със ЗП 341 кв.м, […]

Виж цялата новина ›

Обявиха конкурс за директори на 9 детски градини в община Плевен

09.06.2016 11:41Коментарите са изключени за Обявиха конкурс за директори на 9 детски градини в община Плевен
Обявиха конкурс за директори на 9 детски градини в община Плевен

Община Плевен обяви конкурс за заемане на длъжността “Директор” на Целодневна детска градина/Обединено детско заведение – 9 работни места, както следва: 1. ЦДГ № 3 „Кокиче”, Плевен, с административен адрес гр.Плевен, община Плевен, ул.”Драган Цанков” № 11 2. ЦДГ № 20 „Калина”, Плевен, с административен адрес гр.Плевен, община Плевен, жк „Дружба” ІІІ […]

Виж цялата новина ›

Отдават под наем шест бюфета за закуски в училища в Плевен

01.06.2016 13:37Коментарите са изключени за Отдават под наем шест бюфета за закуски в училища в Плевен
Отдават под наем шест бюфета за закуски в училища в Плевен

Община Плевен обяви публичен търг с тайно надаване за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот публична общинска собственост, както следва: – Бюфет за закуски в МГ “Гео Милев” Плевен, с площ от 65 кв.м, при първоначална месечна наемна цена 923.00 лв. Депозит за участие […]

Виж цялата новина ›

Търгове за 14 обекта обяви Община Плевен

11.04.2016 13:21Коментарите са изключени за Търгове за 14 обекта обяви Община Плевен
Търгове за 14 обекта обяви Община Плевен

Община Плевен О Б Я В Я В А ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на следните общински нежилищни имоти: 1. Част от имот – публична общинска собственост на територията на градската градина, находяща се в УПИ I, кв.24б и УПИ I и УПИ II, кв.381а по […]

Виж цялата новина ›