Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на „Кооперация Слънце“

15.08.2016 12:38Коментарите са изключени за Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на „Кооперация Слънце“
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на „Кооперация Слънце“

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Основен ремонт на съществуваща птицеферма за отглеждане на патици находяща се в ПИ №34093.100.3,в землището на с.Йоглав, Община Ловеч“ съгласно Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху […]

Виж цялата новина ›

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на ЗП Цветомир Василев, гр. Плевен

05.08.2016 13:59Коментарите са изключени за Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на ЗП Цветомир Василев, гр. Плевен
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на ЗП Цветомир Василев, гр. Плевен

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Основен ремонт на съществуваща птицеферма за отглеждане на патици“, имот № 220011 разположено в землището на гр.Славяново, област Плевен, съгласно Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху […]

Виж цялата новина ›