Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на ЕТ „Ню Лайф“, гр. Плевен

05.08.2016 13:56Коментарите са изключени за Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на ЕТ „Ню Лайф“, гр. Плевен
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на ЕТ „Ню Лайф“, гр. Плевен

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Основен ремонт на съществуваща птицеферма за отглеждане на патици“, имот №374320 разположено в землището на гр.Славяново, област Плевен, съгласно Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната […]

Виж цялата новина ›

Отдават под наем столовете в три плевенски училища

15.07.2016 11:45Коментарите са изключени за Отдават под наем столовете в три плевенски училища
Отдават под наем столовете в три плевенски училища

Община Плевен обяви публичен конкурс, който се провежда чрез предварително подаване в определен срок на писмени предложения на участниците за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот публична общинска собственост, както следва: – Ученически стол в ОУ “Св. Климент Охридски” – Плевен с площ 200 […]

Виж цялата новина ›