РИОСВ – Плевен провери 56 обекта през декември

05.01.2018 11:41
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Експертите от РИОСВ – Плевен извършиха 56 проверки на 56 обекта през декември, 36 от които са извънредни. В рамките на контрола са издадени 28 предписания за провеждане на дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания. Три от проверките са комплексни, по повече от един компонент или фактор на околната среда, а две са на обекти с издадени комплексни разрешителни.
За административни нарушения са съставени шест Акта за установяване на административно нарушение (АУАН). Издадени са четири наказателни постановления, като две от тях са влезли в сила.
За периода, в РИОСВ – Плевен са постъпили десет сигнала, като за всички са предприети съответните действия. След проверка е установено, че шест от сигналите са основателни, един е неоснователен и три са препратени по компетентност. Издадени са четири решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, едно за прекратяване на процедура по ОВОС и решение за прекратяване на процедура по ЕО.

През декември в РИОСВ – Плевен са постъпили 46 уведомления за Горскостопански план и програми за сечи в общински и частни гори и План-извлечения за сечи в държавни, общински и частни гори. Постановени са 40 Решения по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС) – 18 броя.
Вследствие на завишения превантивен, текущ и последващ контрол, през отчетния период няма констатирани случаи на аварии, водещи до замърсяване на околната среда.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: