Интермес

Общинско учение по защита на населението се проведе в Никопол (галерия)

13.09.2017 9:11

Общинско учение по защита на населението се проведе вчера в Никопол. Темата на учението беше ”Дейност на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, органите за управление и силите на ЕСС за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникнало наводнение, свлачище и пожар на територията на гр. Никопол». Поставените цели на учението бяха:
1. Да се проиграе и провери общинския план за защита при бедствия в частта, свлачище и пожар в община Никопол и се установи готовността на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия (ЩИОПЗБ), аварийните и спасителните екипи на съставните части на ЕСС в общината за провеждане на СНАВР при възникване на наводнение, свлачище и пожар.

 

2. Да се повишат знанията, уменията и практическите навици на участниците в учението по оповестяване, събиране на информация, оценка на обстановката, подготовка на предложения за решение за провеждане и ръководство на СНАВР при възникнало наводнение, свлачище и пожар.
3.Да се провери функционирането на Системата за ранно предупреждение и оповестяване (СРПО) на органите за изпълнителната власт и силите за провеждане на СНАВР на територията на община Никопол.
4. Да се подобри и усъвършенства координацията и практическите умения на органите за управление и силите от Единната спасителна система (ЕСС) за провеждане на СНАВР при възникване на наводнение, свлачище и пожар в гр. Никопол.
В учението взеха участие:
-общински щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия(ЩИОПЗБ);
– Доброволно формирование „Дунав – 2012“;
– СОУ „Христо Ботев” гр. Никопол
– РДПБЗН-Плевен с оборудване; пожарен автомобил /ПА/ с екип на РСПБЗН-Никопол.
– Началника и екипи на РУП-Никопол.
– екип на ФСМП-Никопол.
– „ Пристанище -Никопол” ЕООД
– РЗ –ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ”
– РОЗ-Никопол на „В и К” ЕООД-Плевен
– „Напоителни системи” ЕАД, клон Среден Дунав-Плевен – ХТР-Гулянци
– Районна пътна служба – Гулянци от ОПУ – Плевен
На учението присъства Комисар Станислав Атанасов – Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Плевен
Учението се проведе под ръководството на зам.-кмета на община Никопол Любомир Мачев, който е и заместник-председател на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.
„Учението постигна поставените цели“, подчерта на разбора, проведен след приключване на щабната тренировка и практическите занятия, комисар Атанасов.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: