Интермес

Кампания „Здравето е в твоите ръце“ провеждат съвместно МУ – Плевен и УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен

13.09.2017 9:29

Днес и утре – 13 и 14 септември, в град Плевен, ще се проведе двудневно събитие под надслов „ЗДРАВЕТО Е В ТВОИТЕ РЪЦЕ”. Мероприятието е по съвместната инициатива на Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен), Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение „Д-р Георги Странски” – Плевен и „Медицинска Техника Инженеринг” ООД. Подобни кампании са проведени вече в градовете София, Варна, Русе и Стара Загора.
Събитието в Плевен обаче за първи път има по-различен формат с насоченост към здравните специалисти в болниците и към обществото в областния град. Във фокуса му в началото на новата академична година попадат най-младите членове на академичната общност – студентите на МУ- Плевен.
Идеята на кампанията се свързва със Световния ден на хигиената на ръцете, който се провежда всяка година на 5 май. Но усилията на всички специалисти са насочени към ежедневно повишаване на качеството на хигиенната и хирургична дезинфекция и миенето на ръцете, в името на профилактиката на инфекциите, свързани с медицинското обслужване (ИСМО), за които основен фактор са мръсните ръце.
Втората висока цел на кампанията е повишаване на културата на различните възрастови групи в обществото по отношение личната хигиена, миенето на ръцете и използването на алкохол-съдържащи дезинфектанти в ежедневието, с което инициаторите от МУ-Плевен и УМБАЛ „Д-р Георги Странски”-Плевен целят да се намали броят на заболелите от инфекции.
В рамките на двата дни на кампанията пред Ректората на МУ-Плевен ще има пункт, в който всички интересуващи се ще могат да получат повече информация за важността на хигиената на ръцете, а така също да тестват качеството на дезинфекцията в специален апарат. Участниците и студентите ще получат малка опаковка алкохолен дезинфектант за ръце и материали за кампанията.
На 13 септември, сряда, от 13 ч в зала „Магнум” на Втора клинична база ще се проведе теоретично – приложна лекция на тема: „Хигиената на ръцете – основен метод за профилактика на Инфекциите свързани с медицинското обслужване (ИСМО). Основни правила и техники при използването на ръкавиците в медицината.”. По време на лекцията здравните специалисти и студентите ще бъдат запознати с някои съвременни данни за хигиенната и хирургична дезинфекция на ръцете и основни практически положения при употребата на стерилни и нестерилни ръкавици в практиката.
Поканени са всички специалисти, студенти и граждани да се включат в събитията от Кампанията „Здравето е в твоите ръце“, за да станат част от глобалната стратегия на Световната Здравна Организация за повишаване на хигиената на ръцете в здравните заведения, медицинските университети и обществото.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: