Интермес

За първи път област Плевен ще има учител по програма „Заедно в час”

13.09.2017 14:17

Първи учител по програма Заедно в час ще преподава в област Плевен от началото на новата учебна година в с. Ясен. Светлана Станчева-Кирицова е част от седмия випуск учители по програма Заедно в час и ще работи като начален учител в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Освен в Плевен за първи път учители по програмата тази година ще има и в обл. Велико Търново.

Мисията на Заедно в час е да работи за осигуряването на равен достъп до качествено образование на всяко дете в България, независимо от населеното място, в което живее, училището, в което учи, етническия му произход и социално-икономическото положение на родителите. За тази цел организацията привлича и подготвя изявени и способни професионалисти с различен профил, които да станат част от образователната система. В рамките на двугодишна програма за професионално и лидерско развитие те получават целенасочено обучение и подкрепа да работят като учители на ученици от уязвими общности в училища в цялата страна, а след това да останат дългосрочно ангажирани в сферата на образованието.

До момента през програмата са преминали 163 души, а през учебната 2017/2018 г. като преподаватели първа и втора година в училище ще влязат близо 170 учители. Те ще преподават в над 80 училища партньори в 12 области на страната: Велико Търново, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, София град, София област и Стара Загора.

Заедно в час е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ и е част от глобалната мрежа за равен достъп до качествено образование Teach For All.

На снимката – новият випуск учители по програма Заедно в час.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: