Интермес

С 291 са се увеличили учениците в общообразователните училища в Плевенско, намаляват в професионалните гимназии

09.08.2017 15:30

Към 1.10.2016 г. в област Плевен учебни занятия се водят в 87 общообразователни и специални училища. Учениците са 21 294, като в сравнение с предходната учебна година учениците в тази образователна програма се увеличават с 291, или с 1.4%. В една паралелка в дневните общообразователни училища се обучават средно по 21 ученици. Това показват данните на отдел „Статистически изследвания – Плевен” към Териториално статистическо бюро – Северозапад.

През учебната 2015/2016 година 571 ученици са напуснали общообразователни и специални училища в основно образование.

През 2016 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 1 717, а средно образование – 688 ученици.

Учителите (без директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните и специални училища през учебната 2016/2017 година са 1 521 или с 53 повече в сравнение с предходната година.

Професионално образование и обучение

Професионалното образование и обучение в област Плевен през учебната 2016/2017 година се осъществява в 26 училища. Общият брой на учащите в тях е 5 842 и в сравнение с предходната учебна година намалява с 276 или с 4.5%.

В професионалното образование преобладават момчетата, които са 56.1% от общия брой на учениците в тази образователна степен.

През настоящата учебна година учителите в професионалните гимназии, обучаващи за придобиване на втора и трета степен професионална квалификация в Плевенска област, са общо 536.

През 2016 г. средно образование в училищата по изкуствата, спортните училища, професионалните гимназии и професионалните училища с диплома са завършили 882 души.

Висше образование

През учебната 2016/2017 година броят на студентите в област Плевен, записани в образователно-квалификационна степен „бакалавър“, е 567. Завършилите тази степен на образование през 2016 г. са 137. Учащите през учебната 2016/2017 година студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“, са 1 390. Дипломиралите се през 2016 г. в същата образователно- квалификационна степен са 135.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: