Интермес

Обявиха обществена поръчка за внедряване на електронна система за таксуване в градския транспорт в Плевен

14.06.2017 16:40

„Тролейбусен транспорт“ ЕООД – Плевен обяви обществена поръчка за внедряване на електронна система за таксуване в градския обществен транспорт в това число ремонт и обособяване на билетен център и на контролен център на системата. Процедурата е в изпълнение на Интегрирания план за градско развитие на Плевен, който се финансира със средства от оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Поръчката е разделена на две обособени позиции – внедряване на електронна система за таксуване и ремонт и обособяване на билетен център, като може да се кандидатства по една от позициите. За въвеждане на електронната система е предвидено да бъде доставено и внедрено необходимото оборудване, както следва: бордово – валидатори за тролейбуси и автобуси; за пренос на данни, в т.ч. хардуер, лицензи за софтуер; за издаване, зареждане/презареждане на електронни документи-билетен офис, 3 раб. места, в т.ч. хардуер, лицензи за софтуер; за изнесени работни места, в т.ч. хардуер, лицензи за софтуер; автомати за зареждане на стойност в електронни карти; за Контролния център, в т.ч. оборудване за контрол; централна система; бек офис; софтуер; електронни карти.

За първата обособена позиция прогнозната стойност е 2 218 484 лв. без ДДС, а за ремонта и обособяването на билетен център – 40 525 лв. без ДДС.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: